Įmonių teisė Apžvalga

Įmonių teisės praktika yra viena pagrindinių kontoroje. „Sorainen“ nuolat konsultuoja klientus stambiausiuose įmonių teisės projektuose Baltijos šalyse ir Baltarusijoje. Su klientais dirba didelė profesionalių teisininkų komanda, kurių daugelis yra tarptautinį pripažinimą pelnę geriausi šios srities specialistai.

„Sorainen“ turi regioniniu mastu pilnai integruotą Įmonių teisės praktiką, todėl gali pasiūlyti profesionaliausias konsultacijas dėl įmonių regioninių sandorių ir projektų, susijusių su Baltijos šalimis bei Baltarusija. Taip ji užtikrina gerokai mažesnes laiko, energijos ir išteklių, reikalingų regioninės apimties įmonių teisės pavedimų struktūrizavimui ir valdymui, sąnaudas. „Sorainen“ turi neprilygstamą regioninę patirtį vienos valstybės ribas peržengiančiuose įmonių susijungimo sandoriuose. Kontora yra konsultavusi daugiausia tokių projektų dalyvių Baltijos šalyse („If P&C Insurance“, „Aon“, „Siemens“, „Heidelberg“ ir kiti: žr. patirties skiltį).

„Sorainen“ yra lyderė tarp kontorų, konsultuojančių į Baltijos šalių ir Baltarusijos rinkas ateinančius užsienio investuotojus, taip pat ir galimo investicijų skatinimo klausimais. „Sorainen“ mokesčių, darbo, nekilnojamojo turto teisės, teisinio reguliavimo ir finansų srities teisininkai dirba drauge su kontoros įmonių teisės specialistais, siekdami sudėtinguose investicijų projektuose klientams suteikti visapusiškas paslaugas.

„Sorainen“ Įmonių teisės praktika yra rekomenduojama tokių tarptautinių teisės žinynų kaip „The Legal 500“ („Sorainen“ „pasižymi sugebėjimu per trumpą laiką pateikti itin kokybišką rezultatą“), „IFLR1000“ („Mūsų akimis, integruotos paslaugos visose trijose jurisdikcijose buvo vientisos ir nuoseklios“), „Chambers Global“ ir „Chambers Europe“ (giriama už „ypatingai gerus profesionalus, teigiamai nusiteikusius ir linkusius bendradarbiauti“).

„Sorainen“ siūloma patirtis teisės srityse Baltijos šalyse ir Baltarusijoje apima:

 • įmonių, filialų ir atstovybių steigimą;
 • investicijų skatinimą;
 • vienos valstybės ribas peržengiančias įmonių jungimosi procedūras ir įmonių grupių reorganizavimą;
 • vietos įmonių reorganizavimą, įskaitant prijungimą, skaidymą, atskyrimą, pertvarkymą;
 • bendrąsias įmones ir bendrijas;
 • įmonių grupės viduje vykdomus akcijų ir turto sandorius, įmonių perleidimus;
 • įmonių valdymą;
 • su vadovais sudaromas sutartis ir skatinimo sistemas;
 • valdymo organų teises ir pareigas, ginčus su valdymo organų nariais;
 • akcininkų teises, akcininkų sutartis ir ginčus;
 • likvidavimą.

„Sorainen“ Įmonių teisės praktika dalyvauja regiono verslo ir politikos lyderius vienijančio Bendrovių valdymo instituto Baltijos šalyse (angl. Baltic Institute of Corporate Governance) veikloje, siekiant didinti Baltijos šalių bendrovių konkurencingumą pasaulyje pasitelkiant geriausią bendrovių valdymo praktiką - http://www.corporategovernance.lt/

„Sorainen“ Įmonių teisės praktikai vadovauja Sergej Butov, kurio kontaktus rasite žemiau.
Vietinėms „Sorainen“ Įmonių teisės praktikoms vadovauja:

Pagrindinis Patirtis Praktikos sritys

-