Ryšiai su valstybės institucijomis ir administracinė teisė Apžvalga

Gagausėjant teisinių reikalavimų daugeliui verslo sričių vis didesnę svarbą įgauna valdžios institucijų įtaka, teisinio reguliavimo priemonės ir išlaidos viešajam sektoriui, todėl sėkmingas ryšių palaikymas su Europos Sąjungos, valstybės ir vietos valdžios institucijomis yra svarbus veiksnys siekiant užtikrinti sklandžius ir efektyvius verslo procesus.

„Sorainen“, palaikydama glaudžius profesinius santykius su pagrindinėmis valdžios institucijomis ir dalyvaudama įtakingiausių verslo asociacijų veikloje, sukaupė didžiulę patirtį visais teisinio reguliavimo ir viešojo administravimo klausimais. > Plačiau
Kontora teisinėmis konsultacijomis prisideda prie viešojo sektoriaus ir priežiūros institucijų tikslų įgyvendinimo, padeda parengti reikalingus teisės aktus, užtikrinti efektyvų jų pritaikymą naujiems verslo modeliams. Verslo įmonėms, siekiančioms konstruktyvaus dialogo su viešojo sektoriaus institucijomis, kontoros teisininkai aiškiomis ir strategiškai naudingomis konsultacijomis padeda bendradarbiauti su įstatymų leidybos ir viešojo administravimo institucijomis. „Sorainen“ taip pat konsultuoja klientus, siekiančius pateikti savo pasiūlymus ir pradėti dialogą su suinteresuotomis šalimis.

Klientai vertina ekspertinę „Sorainen“ teisininkų nuomonę ir jų siūlomus praktiškus sprendimus. Ryšių su valstybės institucijomis ir administracinės teisės praktika veikia integruotai su bankininkystės, konkurencijos, įmonių teisės, ginčų sprendimo, mokesčių ir muitų bei kitomis praktikos grupėmis, analizuoja klausimus įvairiais tarpusavyje susijusiais aspektais, taip pat atsižvelgiant į platesnį ekonominį ir teisinį kontekstą. „Sorainen“ specialistai yra dalyvavę stambiausiuose novatoriškuose ir sudėtinguose sandoriuose, konsultavę įmones, komercinius bankus, viešojo sektoriaus institucijas, savivaldybes ir Baltijos šalių vyriausybes.

„Sorainen“ Estijos biuro komandoje yra puikiai žinomų teisininkų, turinčių ne tik didelės patirties dirbant su valstybinėmis institucijomis, bet ir gerai išmanančių politinius procesus. Tarp tokių teisininkų – buvęs teisingumo kancleris ir Teisingumo ministerijos teisės politikos departamento generalinio sekretoriaus pavaduotojas. „Sorainen“ ekspertų indėlis buvo itin ryškus derinant Estijos konstitucinę ir administracinę teisę su ES teisės aktais ir kuriant Estijos teismų sistemą, taip pat parengiant daugelį viešosios ir privatinės teisės aktų projektų. „Sorainen“ Estijos biuro specialistai reguliariai moko valstybinių institucijų darbuotojus, įskaitant teisėjus, prokurorus ir ministerijų darbuotojus. Be to, patyrę „Sorainen“ teisininkai buvo pakviesti pasidalyti savo profesinėmis žiniomis užsienyje, rengiant mokymus Europos Komisijos pareigūnams Liuksemburge ir konsultuojant ombudsmeno institucijas įvairiose besivystančios demokratijos šalyse.

„Sorainen“ Latvijos biuras turi didelės patirties konsultuojant vyriausybę ir kitas valstybės institucijas įvairiais klausimais, pradedant 2008 metais ekonominės krizės metu vyriausybės suteikta pagalba bankams, Latvijos parlamento bei ministrų kabineto atstovavimu Konstituciniame Teisme ir baigiant įstatymų projektų rengimu ministrų kabinetui bei patarimais dėl privatizacijos procesų. Be to, kontora padeda klientams dalyvauti įvairių sričių įstatymų pakeitimų procesuose, įskaitant mokesčių, lošimų ir energetikos reguliavimą. Komandą sudaro Latvijoje gerai žinomi ginčų sprendimo advokatai, taip pat buvęs Gynybos ministerijos teisės departamento direktorius ir Latvijos diplomatinis atstovas Briuselyje.

„Sorainen“ Lietuvos biuras nuolat teikia teisines pastabas ir pasiūlymus, susijusius su valstybės valdymo klausimais bankininkystės ir finansų, draudimo, energetikos, infrastruktūros ir kitose srityse. Kontoroje suburta aukštai vertinamų specialistų komanda, kurių žinios, sukauptos per ilgametę bendradarbiavimo su viešojo sektoriaus institucijomis patirtį, padeda sukurti sėkmingą dialogą tarp valstybinių institucijų ir verslo bendruomenės. Kontoros komanda aktyviai dalyvauja Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Investuotojų forumo ir kitų didžiųjų verslo asociacijų veikloje.

„Sorainen“ Ryšių su valstybės institucijomis ir administracinės teisės praktikai vadovauja Allar Jõks.
Vietinėms „Sorainen“ Ryšių su valstybės institucijomis ir administracinės teisės praktikoms vadovauja:

Pagrindinis Patirtis Praktikos sritys

Patirtis

  • Dalyvavome rengiant naujus finansų įstatymus ir reglamentus Latvijoje, tarp jų Latvijos Vyriausybei...
  • Atstovavome vienam stambiausių pasaulinių pokerio lošimų internetu organizatorių...
  • Teikėme teisines konsultacijas Latvijos rizikos kapitalo asociacijai* dėl Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyvos (AIFMD) įgyvendinimo Latvijoje, siekiant užtikrinti, kad AIFMD įgyvendinantys Latvijos įstatymai prisiimtų reikiamą reguliavimo naštą ir atsižvelgtų į Latvijos rinkos specifiką. SORAINEN konsultacijų dėka Latvijos rizikos kapitalo asociacija sėkmingai susitarė dėl keleto ypatingai svarbių teisinio reguliavimo klausimų su Finansų ir kapitalo rinkos komisija, kuri vykdo įmonių priežiūrą naujo teisinio reguliavimo kontekste....
Skaityti daugiau
-