„Baltųjų apykaklių“ nusikaltimų tyrimas Apžvalga

Verslo santykiuose vis dažnesne problema tampa „baltųjų apykaklių“ nusikaltimai. Šie nusikaltimai neretai susiję su neteisėtu socialinio ar verslo statuso naudojimu. Įmonės, investuotojai ir darbuotojai dėl „baltųjų apykaklių“ nusikaltimų dažnai patiria reikšmingų nuostolių. Dėl sudėtingo įmonių veiklos, mokesčių, konkurencijos, viešųjų pirkimų ir santykių su valdžios institucijomis reguliavimo bendrovėms, jų esamiems ir buvusiems valdytojams bei darbuotojams kyla reali baudžiamosios atsakomybės grėsmė.

Patyrę „Sorainen“ teisininkai teikia konsultacijas ir atstovauja klientus tiek krizės atveju, tiek siekiant apsaugoti verslą nuo galimų pažeidimų.

Konsultuojame ir atstovaujame sukčiavimo, papirkinėjimo ir korupcijos, pinigų plovimo, padirbinėjimo, aplaidumo, neteisėtos naudos, nesąžiningos konkurencijos, klaidinančios reklamos, nesąžiningos komercinės veiklos, priverstinio ir suklastoto bankroto, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų ir kitose bylose. 

„Sorainen“ teikiamos paslaugos:

  • konsultuojame „baltųjų apykaklių“ nusikaltimų prevencijos klausimais, įskaitant teisinius patikrinimus, įmonių tyrimus, įmonių atitikties reikalavimams strategiją;
  • teikiame krizių valdymo paslaugas, įskaitant pagalbą vykdant vidinius tyrimus ir renkant įrodymus, bendrovėms nustačius ar įtariant nusikaltimus;
  • konsultuojame ir atstovaujame klientams ikiteisminiuose tyrimuose ir visų instancijų teismuose;
  • konsultuojame dėl susitarimų su kaltintojais ir reguliuojančiomis institucijomis;
  • konsultuojame turto sekimo, atgavimo ir vykdymo klausimais;
  • padedame surinkti įkalčius tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygmeniu.

KOMANDA

„Sorainen“ turi daug patirties šioje srityje, gerą reputaciją ir reikiamų žinių. Mūsų komandą sudaro buvę tyrėjai, kaltintojai, teisėjai ir praktikuojantys baudžiamosios teisės advokatai.

Pagrindinis Patirtis Praktikos sritys

-