Aplinkos apsauga Apžvalga

Aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis ir atsakomybė už pažeidimus tampa vis aktualesniu klausimu daugelyje pramonės šakų, ir ne tik ten, kur vykdoma akivaizdžiai aplinkai pavojinga veikla. Dėl didėjančio tarptautinio dėmesio ir susirūpinimo aplinkosaugos problemomis teisinis šios srities reguliavimas tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos mastu vis labiau vystomas. Verslo procesams ir produktams įtakos turi vis dažniau kylantys klausimai dėl jų teisinės atitikties, o verslo sandorių sudarymui daugelyje pramonės šakų didelę įtaką turi atsakomybės klausimai.

„Sorainen“ Aplinkos apsaugos praktikos teisininkai yra patikimi patarėjai pramonės klausimais, apimančiais aplinkos apsaugos teisinį reguliavimą bei praktiką. Kontoros teisininkai siūlo puikų techninių žinių, patirties reguliacinėje srityje, į verslą orientuoto mąstymo bei regiono specifikos išmanymo derinį, kuris padeda tinkamai suvaldyti rizikas ir užtikrina sklandų sandorių vykdymą.

„Sorainen“ Aplinkos apsaugos praktiką rekomenduoja tokie tarptautiniai teisės žinynai kaip „The Legal 500“ ir „Chambers Europe“.

„Sorainen“ teikiamos paslaugos aplinkos apsaugos teisės srityje Baltijos šalyse ir Baltarusijoje apima:

  • sveikatos, aplinkosaugos ir saugumo reguliavimą ir leidimų gavimą;
  • chemines medžiagas, įskaitant cheminių medžiagų, biocidų ir valiklių patekimo į rinką reguliavimą, vertinimą ir leidimų išdavimą;
  • atsakomybę už aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus;
  • gamtinius išteklius;
  • žaliąsias technologijas;
  • prekybą taršos leidimais;
  • gamtos apsaugą;
  • atliekų tvarkymą, įskaitant elektros ir elektroninės įrangos atliekas, pavojingas medžiagas, eksploatuoti netinkamas transporto priemones;
  • konsultacijas sandoriuose;
  • ginčus ir bylinėjimąsi, susijusius su aplinkos apsauga.

„Sorainen“ Aplinkos apsaugos praktikai vadovauja Kęstutis Adamonis, kurio kontaktinius duomenis rasite žemiau.
Vietinėms „Sorainen“ Aplinkos apsaugos praktikoms vadovauja:

Pagrindinis Patirtis Praktikos sritys

-