Energetikos Apžvalga

„Sorainen“ Energetikos sektoriaus grupė puikiai išmano energetikos sektorių ir yra sukaupusi teisinio darbo patirties įvairiose šios praktikos srityse. Patyrusių teisininkų ir mokesčių specialistų komanda nuolat konsultuoja tarptautines ir Lietuvos energetikos (naftos, dujų, elektros, šildymo, branduolinės energetikos) bei komunalinių paslaugų (atliekų tvarkymo, naftos, biomasės, vandens tiekimo ir t. t.) įmones, taip pat šio sudėtingai reguliuojamo Baltijos šalių ir Baltarusijos sektoriaus investuotojus ir vystytojus.

Mūsų integruotos regioninės komandos žinios ir patirtis leidžia teikti efektyvius teisinius sprendimus, pritaikytus klientams, veikiantiems energetikos sektoriuje visame Baltijos šalių ir Baltarusijos regione. Nuolat dalyvaujame didžiausiuose ir sudėtingiausiuose energetikos sektoriaus sandoriuose, projektuose ir ginčuose.

Energetikos sektoriaus grupė teikia šias teisines ir mokestines paslaugas šio sektoriaus klientams:

  • energetikos projektų vystymas (elektrinių statyba, prijungimas prie tinklų, saugyklos ir kt.);
  • aplinkos apsaugos teisės aktai (įskaitant teisės aktus, reglamentuojančius poveikio aplinkai vertinimą, derybas su valstybės ir savivaldybių institucijomis, vietos bendruomenėmis ir kt.);
  • energetikos projektų finansavimas (viešojo ir privataus sektorių partnerystė, koncesijos);
  • atitikties teisės aktams ir reguliavimo klausimais (licencijos, leidimai, specifinės taisyklės);
  • energetikos sektoriaus įmonių valdymo ir darbo (įmonių veiklos, įdarbinimo klausimai);
  • viešieji pirkimai energetikos sektoriuje;
  • mokesčiai ir muitai;
  • konkurencijos teisė (draudžiami susitarimai, piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, nesąžininga konkurencija, kartelių tyrimai ir t. t.);
  • atitiktis bendriesiems reikalavimams (kyšininkavimo prevencija, atitiktis prekybos reikalavimams, atitikties teisės aktų reikalavimams programų rengimas).

Pagrindinis Patirtis Sektorių grupės

-