1 žingsnis. Savidiagnostikos testas

  1. Ar jūsų įmonė turi dalykinių ryšių su subjektais, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso su Rusija ir Baltarusija susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims?
  2. Ar kuris nors iš jūsų įmonės investuotojų turi ryšių su Rusija arba Baltarusija?
  3. Ar jūsų įmonė turi darbuotojų, turto Rusijoje ar Baltarusijoje arba vykdo veiklą šiose šalyse?
  4. Ar jūsų įmonė eksportuoja arba tiekia prekes ar teikia paslaugas į Rusiją, Baltarusiją ar Rusijos okupuotas teritorijas?
  5. Ar jūsų įmonė parduoda prekes, kurioms dėl naujai įvestų sankcijų taikoma eksporto kontrolė (padidintos rizikos technologijas, įskaitant puslaidininkius, telekomunikacijas, lazerius, jutiklius, navigaciją, avioniką, jūrų technologijas, dvejopo naudojimo prekes, techniką ir pan.)?
  6. Ar jūsų įmonė perka prekes, kurioms taikoma importo kontrolė (medieną, cementą, kaučiuką, kalio karbonatą ir pan.)?
  7. Ar jūsų įmonė planuoja plėsti veiklą arba pritraukti klientų Rusijoje ar Baltarusijoje?
  8. Ar jūsų įmonė dirba su rangovais, perpardavėjais, tarpininkais, tiekėjais, vystytojais ar kitomis trečiosiomis šalimis, susijusiomis su Rusija ar Baltarusija?

Jei į bent vieną iš šių klausimų atsakėte teigiamai, siūlome atlikti jūsų įmonės atitikties sankcijų reikalavimams vertinimą ir verslo partnerių patikrą.

Susisiekite su mūsų Sankcijų atitikties komanda.

2 žingsnis. Patikra

Pasitelkdami oficialias duomenų bazes ir mūsų partnerių skaitmeninius sprendimus, atliksime įmonių, su kuriomis esate sudarę sutartis, patikrą. Patikros rezultatai padės nustatyti, kurie jūsų partneriai reikalauja papildomos analizės, nes jiems jau taikomos arba gali būti pritaikytos Europos Sąjungos ar tam tikrų kitų šalių ar organizacijų sankcijos.

Tam, kad galėtume suteikti šią paslaugą, klientas turi pateikti sąrašą juridinių asmenų, kurių patikrą pageidauja atlikti. Atlikę patikrą pateiksime paprastą ataskaitą, kurios galimi rezultatai – „rizikų nenustatyta“ arba „nustatytos galimos rizikos“, o tai reikštų, kad reikia atlikti tolesnį tyrimą. Patikrą pradedame ir baigiame konsultacine diskusija su mūsų vyresniaisiais ekspertais, kurios metu pristatysime išvadas ir padėsime suprasti jų reikšmę.

3 žingsnis. Tyrimas ir rizikos nustatymas

Antrajame etape nustačius galimas rizikas, rekomenduojame atlikti papildomą žingsnį – nuodugnesnę kiekvienos abejonių keliančios įmonės analizę. Atlikę tokią analizę pateiksime informaciją apie grupės / nuosavybės struktūrą, nurodysime valdybos / stebėtojų tarybos narius / vadovą ir galutinius tikruosius savininkus, jei jie žinomi, ir kitą prieinamą informaciją.

Atliekant tyrimą ir nustatant riziką taip pat gali būti analizuojami sektorinės ir teritorinės ribojamosios priemonės. Priklausomai nuo įmonės veiklos, galime įvertinti kitų sankcijų aktualumą.

Šio tyrimo rezultatas – ataskaita su patarimais kaip veikti.

4 žingsnis. Konsultacijos dėl išvadų ir įgyvendinimo

Mūsų ekspertai šiame etape teikia individualias konsultacijas, atsižvelgdami į ankstesniuose etapuose nustatytas problemas. Padėsime suprasti, kokie tolesni veiksmai yra reikalingi – kaip toliau vykdyti ar nutraukti sutartis arba kokių papildomų reikalavimų įmonė turi laikytis, jei tęsia bendradarbiavimą su Rusijos ar Baltarusijos įmonėmis, kurioms sankcijos netaikomos.

5 žingsnis. Politikos ir procedūrų parengimas

Siekiant užtikrinti efektyvų atitikties sankcijų reikalavimams valdymą, galime pasiūlyti parengti jūsų įmonės vidinę politiką, kuri padėtų aktyviai nustatyti ir valdyti su sankcijomis susijusią riziką, įskaitant pakeitimus tipinėse sutartyse, sankcijų nustatymo procedūrą, procedūrų kontrolinius sąrašus ir kt.

Galime jums pasiūlyti visą sankcijų atitikties paslaugų paketą arba padėti įgyvendinti tik tam tikrus jums aktualius žingsnius.