Nors didžioji dalis Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimų, susijusių su akcijų išpirkimo galimybe, nuotoliniais akcininkų susirinkimais bei akcijų apmokėjimo tvarka, buvo įgyvendinti dar praeitų metų lapkritį, tam tikri pokyčiai įsigalioja nuo šių metų gegužės 1 d.

Naujausiais pakeitimais bus sudaromos palankesnės sąlygos įmonių steigimui, liberalizuojamas privilegijuotųjų akcijų klasių teisinis reguliavimas bei konvertuojamų obligacijų išleidimas.

„Sorainen“ partneris Evaldas Dūdonis ir teisininko padėjėja Rytė Rečiūnaitė pateikia trumpus komentarus apie šiuos pakeitimus.

Mažinamas uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas

Nuo gegužės mėnesio steigiant uždarąją akcinę bendrovę bus galima suformuoti žymiai mažesnį – 1 000 eurų – įstatinį kapitalą (iki šių įstatymo pakeitimų minimali įstatinio kapitalo riba buvo 2 500 eurų). Statistika bei mūsų praktika rodo, kad apie 75 proc. per pastaruosius 3 metus įsteigtų uždarųjų akcinių bendrovių pasirinko minimalų įstatinį kapitalą, todėl, manome, kad mažesnis įstatinio kapitalo reikalavimas yra puiki žinia ketinantiems pradėti verslą bei sveikintinas sprendimas norint skatinti smulkiojo verslo augimą.

Keičiamas įstatymo straipsnis:

Liberalizuojamas privilegijuotųjų akcijų naudojimas

Naujaisiais pakeitimais taip pat buvo atsisakyta griežto privilegijuotųjų akcijų reguliavimo.

  • Įstatyme nebeliko draudimo išleisti Akcinių bendrovių įstatyme nenumatytų akcijų, o privilegijuotų akcijų (arba kiekvienos šių akcijų klasės) suteikiamas teises nuo šiol bus leidžiama savarankiškai nustatyti bendrovės įstatuose.
  • Nebeliko ir griežto privilegijuotų akcijų kiekio ribojimo – jis išliko tik privilegijuotosioms akcijoms be balso teisės, kurios galės sudaryti ne didesnę kaip 1/2 įstatinio kapitalo dalies (iki šiol maksimali privilegijuotųjų akcijų dalis įstatiniame kapitale buvo 1/3).
  • Įstatyme taip pat buvo patikslinta privilegijuotųjų akcijų konvertavimo į paprastąsias akcijas arba kitos klasės privilegijuotąsias akcijas tvarka.

Šis instrumentas bus naudingas tiek esamiems, tiek būsimiems bendrovių akcininkams, kurie įsigaliojus pakeitimams, galės individualizuoti privilegijuotąsias akcijas ne tik pagal tai ar privilegijuotosios akcijos yra išleidžiamos su kaupiamuoju dividendu ar su nekaupiamuoju, su balso teise ar be balso teisės, bet ir, pavyzdžiui, nustatyti pirmumo teisę išmokant dividendus, tokių akcijų išpirkimą bei konvertavimą į paprastąsias akcijas. Verta priminti, kad, kaip ir anksčiau, nebus galima privilegijuotųjų akcijų konvertuoti atgal į paprastąsias.

Keičiami įstatymo straipsniai:

Liberalizuojamas konvertuojamų obligacijų išleidimas

Šiais Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimais iš esmės siekiama suteikti įmonėms daugiau laisvės konvertuojamųjų obligacijų išleidimo procese. Įstatymas nebereikalauja, kad visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime arba obligacijų pasirašymo sutartyje būtų tiksliai nurodyta:

  • Kokia suma bus didinamas įstatinis kapitalas;
  • Akcijų, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos, klasės, skaičius, nominali vertė ir suteikiamos teisės;
  • Santykis, kuriuo konvertuojamosios obligacijos bus keičiamos į akcijas.

Nuo gegužės 1 d. įsigaliojantys pakeitimai leidžia akcininkams arba obligacijų pasirašymo sutarties šalims nustatyti tik šių duomenų apskaičiavimo ar nustatymo tvarką.

Keičiamas įstatymo straipsnis: