2022 m. birželio 1 d. įsigaliojo Lietuvos banko (LB) sprendimas, kuriame nustatyta, kad subjektai, kurie pagal Antrąją mokėjimų paslaugų direktyvą (MPD2) naudojasi riboto tinklo išimtimi, privalo pakartotinai pateikti pranešimą, remdamiesi Europos bankininkystės institucijos parengtomis gairėmis.

Pranešimai LB pakartotinai turi būti pateikti iki 2022 m. rugsėjo 1 d.

MPD2 taikymo srities išimtys

MPD2 įgyvenandinančios Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nuostatos numato taikymo srities išimtis mokėjimo priemonėms, kurios gali būti naudojamos ribotai. Tokie apribojimai taikomi:

  • mokėjimo priemonėms, leidžiančioms turėtojui įsigyti prekių ar paslaugų tik išleidėjo patalpose arba ribotame paslaugų teikėjų tinkle pagal tiesioginį komercinį susitarimą su profesionaliu išleidėju;
  • mokėjimo priemonėms, kurias galima naudoti tik labai ribotam prekių ar paslaugų asortimentui įsigyti;
  • priemonėms, galiojančioms tik vienoje valstybėje narėje, teikiamoms įmonės arba viešojo sektoriaus subjekto prašymu ir reguliuojamoms nacionalinės arba regioninės valdžios institucijos konkrečiais socialiniais arba mokestiniais tikslais, skirtoms prekėms arba paslaugoms įsigyti iš tiekėjų, sudariusių komercinį susitarimą su išleidėju.

Gairės

Iki šiol buvo daug neaiškumų dėl to, kokios mokėjimo priemonės gali būti laikomos patenkančiomis po MPD2 riboto tinklo išimtimi. Gairėse ne tik paaiškinama, kas yra ribotas prekių ar paslaugų asortimentas, kas laikoma ribotu paslaugų teikėjų tinklu ar kas laikoma išleidėjo patalpomis, bet ir nurodoma, kokia informacija turėtų būti papildomai pateikta pranešime, kad kompetentinga institucija galėtų tinkamai įvertinti, ar išleidėjui gali būti taikoma riboto tinklo išimtis.

Įprastai mokėjimo priemonės, kurioms taikoma išimtis, yra dovanų kortelės, prekybos centrų kortelės, transporto kortelės, degalų kortelės ar panašios priemonės. Pažymėtina, kad pagal LR mokėjimo įstatymą prievolė pranešti taikoma tik tais atvejais, kai bendra mokėjimo operacijų su atitinkama mokėjimo priemone vertė per paskutinius 12 mėnesių viršija 1 mln. eurų. Išleidėjas turi pateikti pranešimą kompetentingai institucijai, kurios teritorijoje yra mokėjimo priemonės naudotojai, ir nurodyti, pagal kokią riboto tinklo išimtį išleidėjas vykdo veiklą. Toks pranešimas turi būti pateiktas per vieną mėnesį, kai buvo pasiekta 1 mln. eurų riba.

Subjektai, kurie jau naudojasi riboto tinklo išimti ir kurie yra įtraukti į viešąjį sąrašą, privalo iki 2022 m. rugsėjo 1 d. pakartotinai pateikti pranešimą LB pagal naująsias gaires. Mokėjimo priemonių išleidėjai, norintys pasinaudoti tokia išimtimi, pateikdami pranešimą turi laikytis gairėse nurodytų reikalavimų. Visas gaires rasite čia.