Lietuvos bankas (LB) patvirtino nurodymus dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo ir atnaujino nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gairės

Atnaujinti nurodymai įpareigoja finansų rinkos dalyvius laikytis Europos bankininkystės institucijos parengtų gairių:

Atnaujintos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių prevencijos gairės taip pat įpareigoja informuoti Lietuvos banką apie paskirtą atsakingą darbuotoją ir (arba) valdybos narį, atsakingą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Taip pat atsiranda reikalavimas laikytis atnaujinto ir detalizuoto vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimo reikalavimų.

Rekomenduojame atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:

  • Vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimas privalo būti atliekamas periodiškai. Periodiškai reiškia ne rečiau nei kartą per dvejus metus, taip pat tais atvejais, kai įvyksta reikšmingi pokyčiai.
  • Periodinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimas gali būti atliekamas vykdant vidaus ar išorės auditą arba kitais įstaigos pasirinktais būdais.
  • Įstaiga privalo užtikrinti, kad periodinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimas būtų atliekamas nešališkai, t. y. asmuo, atliekantis tokį vertinimą, negali vertinti elementų, už kurių organizavimą ir (arba) įgyvendinimą buvo atsakingas.
  • Periodinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimo rezultatai visais atvejais turi būti dokumentuojami rašytiniame dokumente ir (arba) dokumentuose parengiant vertinimo išvadas.

Nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo

Patvirtinti nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo nustatys ir detalizuos pagrindinius principus ir reikalavimus, susijusius su finansų rinkos dalyvių vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūromis, įgyvendinimo priemonėmis, rizikos vertinimu ir kitais su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu susijusiais aspektais.

Išskiriame ir papildomai atkreipiame dėmesį kelis svarbius principus ir reikalavimus:

  • Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos pagrindą sudaro tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus politika ir vidaus kontrolės procedūros. Vidaus kontrolės sistema turi būti proporcinga, atsižvelgiant į įstaigos tipą, dydį, organizacinę struktūrą, veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, teikiamus produktus ir (arba) paslaugas.
  • Sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos, jų efektyvumas ir veiksmingumas privalo būti vertinamas periodiškai, nerečiau nei kartą per du metus. Periodinį vertinimą gali atlikti tiek vidaus tiek išorės auditas.
  • Finansų institucijos nustačiusios tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistemos trūkumus ir (arba) atvejus, kai FRD tarptautinių sankcijų įgyvendinimo vidaus kontrolės sistema neveikė ar veikė netinkamai ir tai turėjo poveikį tarptautinių sankcijų įgyvendinimui, apie tai privalo informuoti Lietuvos banką raštu ne vėliau nei per 5 darbo dienas.

Dauguma naujų reikalavimų įsigalios nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Nors parengti ir atnaujinti nurodymai skirti finansų įstaigoms, rekomenduojame rengiant vidines tvarkas ir procesus į nurodymus atsižvelgti ir kitiems Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nurodytiems įpareigotiems subjektams (virtualiųjų valiutų operatoriai, azartinius žaidimus ir loterijas organizuojančios bendrovės, nekilnojamojo turto agentai, buhalteriai ir kiti.)

Turite klausimų? Susisiekime

„Sorainen“ komanda pasirengusi jums padėti visais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais. Susiekite su sertifikuotu ACAMS pinigų plovimo prevencijos specialistu, ekspertu Eimantu Vytuviu.