Lietuvos Respublikos teisės aktai nemažą dalį įmonių įpareigoja laikytis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos reikalavimų, o už jų nesilaikymą ar netinkamą laikymąsi numato itin griežtas poveikio priemones. Šie reikalavimai aktualūs ne tik finansų įstaigoms, bet ir nekilnojamojo turto brokeriams, investicinėms bendrovėms ir kai kuriems kitiems subjektams. Ir nors PPTF prevencijos reikalavimai yra detaliai išdėstyti teisės aktuose ir juos dažnai akcentuoja priežiūros institucijos, daug investuojama į darbuotojų kompetencijas, sertifikavimą, pažangiausias technologijas, tačiau bendrovės dažnai tinkamai nesilaiko teisės aktuose numatytų pareigų. Tad kur dažniausiai suklystama ir kaip to išvengti?

Siekiant išvengti pažeidimų – svarbu efektyvi vidaus kontrolė

Viešojoje erdvėje netrūksta naujienų apie priežiūros institucijų už netinkamą PPTF prevencijos reikalavimų laikymąsi įmonėms skirtas poveikio priemones ar atimtas licencijas. 2021–2022 metais vien Lietuvos bankas už netinkamą PPTF prevencijos reikalavimų laikymąsi paskyrė daugiau kaip 1,5 mln. eurų piniginių baudų, o taip pat panaikino tris finansų įstaigų licencijas. Savo ruožtu Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) 2022 metais už tokių reikalavimų pažeidimus nubaudė 25 įmones.

Dažnu atveju nuobaudas dėl PPTF prevencijos netinkamo laikymosi lemia ne piktybiniai pažeidimai, o tinkamos vidaus kontrolės nebuvimas. Efektyvi įmonės vidaus kontrolės sistema gali padėti išvengti klaidų organizacijos veikoje ir yra labai svarbi tinkamam rizikų valdymui. Svarbu tai, kad ji apima ne tik vidaus tvarkų patvirtinimą ar atitinkamos organizacinės struktūros nusimatymą, bet ir aiškią atskaitomybę, funkcijų bei atsakomybių paskirstymą, informacijos valdymą ir komunikaciją, interesų konfliktų valdymą, nuolatinį esamų procesų vertinimą ir tobulinimą. Tai galioja kiekvienai organizacijai, nepriklausomai nuo jos dydžio ir veiklos pobūdžio, ir nebūtinai tik PPTF prevencijos srityje.

Visą straipsnį skaitykite delfi.lt.