Nuo šių metų pradžios anksčiau galiojusius Įmonių bankroto ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymus pakeitė naujasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (JANĮ). Nors priimant įstatymą buvo siekiama bankroto procedūrų optimizavimo dviprasmiškų nuostatų jį priimant nebuvo išvengta.

Tiek ankstesniajame Įmonių bankroto įstatyme, tiek naujajame JANĮ, vienas svarbiausių terminų – įmonės nemokumo sąvoka. Iki šiol nemokumas buvo siejamas su laiku nevykdomais įsipareigojimais (neatliekamais darbais ar neapmokėtomis skolomis), o įmonė buvo vertinama kaip nemoki, jei jos pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Visą „Sorainen“ vyresniojo teisininko Kazimiero Karpickio straipsnį skaitykite delfi.lt.