Darbuotojams nuo šio mėnesio galint pretenduoti į savišvietos atostogas, o darbdaviams privalant jas suteikti, „Delfi‟ apžvelgia, kokių dar galimybių ir teisių darbuotojams suteikia galiojantis darbo laiko reglamentavimas, pradedant mokymusi ir baigiant vaikų priežiūra.

Darbo teisės ekspertas Algirdas Pekšys komentuoja, kad iki šiol dėl atostogų savišvietai darbuotojai galėjo tartis su darbdaviais, tačiau pastarieji neturėjo pareigos tokių atostogų suteikti. Nuo sausio 1 dienos situacija pasikeitė.

Pasak advokato, šiuo atveju galioja trys pagrindinės taisyklės: atostogų trukmė iki penkių darbo dienų per metus, jos nėra apmokamos (nebent kolektyvinė sutartis ar darbuotojo ir darbdavio susitarimas numato kitaip) ir darbuotojas turi informuoti darbuotoją apie tokias atostogas bent prieš 20 darbo dienų.

Jo teigimu, iš darbdavių perspektyvos pakeitimai neturėtų tapti labai didele našta, nes vargu, ar darbuotojai masiškai puls imti neapmokamas atostogas savišvietai, o darbuotojams paprašius tokių atostogų, darbdavys neprivalės jiems mokėti atlygio atostogų metu.

„Darbdaviai gali susidurti su tam tikrais sunkumais organizuodami darbo procesus, ypač tie, kurie privalo užtikrinti nepertraukiamą darbo procesą ir pas kuriuos darbas organizuojamas pagal grafikus, taip pat tie darbdaviai, kuriems trūksta darbo rankų, o darbuotojas pareikalauja atostogų savišvietai neparankiu darbdaviui metu (pavyzdžiui, esant padidėjusiam darbo krūviui)‟, – aiškina teisininkas.

Visą straipsnį skaitykite delfi.lt.