Spartus viešųjų pirkimų teisinių santykių vystymasis lemia didelį specialistų (teisininkų, vadybininkų, ekonomistų), išmanančių besikeičiantį teisinį reglamentavimą, galinčių kvalifikuotai ir efektyviai spręsti viešųjų pirkimų teisinių santykių srityje iškilusias problemas, poreikį.

Ilgus metus VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros pažeidimų prevencijos skyriui vadovavusi „Sorainen“ Viešųjų pirkimų ir viešųjų projektų komandos vyresnioji teisininkė, MRU doktorantė Neringa Virbickaitė pastebi, kad viešųjų pirkimų specialistams keliami vis aukštesni reikalavimai, t. y. reikalaujama ne vien tik išmanyti viešųjų pirkimų teisę, ekonomiką ir valdymą, bet ir gebėti įvertinti ir numatyti korupcijos rizikas, jas minimizuoti, organizuoti žaliuosius, inovatyvius, socialiai atsakingo pobūdžio pirkimus, vesti rinkos dalyvių konsultacijas, derybas, turėti projektų valdymo, komandinio darbo ir kitų įgūdžių. Pasak ekspertės, tik turintys gilias ir sistemingas viešųjų pirkimų žinias ir įgūdžius specialistai gali sėkmingai įgyvendinti šiuolaikinės viešųjų pirkimų sistemos tikslus ir įgalinti efektyvų viešųjų finansų panaudojimą ne tik viešųjų funkcijų atlikimui reikalingų prekių, darbų ir paslaugų įsigijimui, bet ir ekonomikos augimui.

Visą straipsnį skaitykite: delfi.lt.