Kovo mėnesį ES Teisingumo Teismas paskelbė, kad PVM netaikomas telefonu teikiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms (byla C 48/19).

X yra privati ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta pagal Vokietijos įstatymus. 2014 m. vasario mėnesį bendrovė savo sveikatos draudimo fondo vardu teikė telefonines konsultacijas sveikatos klausimais bei įgyvendino telefonu teikiamos pagalbos ligoniams, sergantiems lėtinėmis arba užsitęsusiomis ligomis, programą. ES Teisingumo Teismas nusprendė, kad paslaugos, teikiamos telefonu ir apimančios konsultacijas sveikatos ir ligų klausimais, gali būti neapmokestinamos su sąlyga, kad jos teikiamos gydymo tikslais. Valstybėms narėms yra leidžiama plačiai interpretuoti sąvoką „gydymo tikslais“, įskaitant bet kokias paslaugas, saugančias, palaikančias ar atkuriančias žmonių sveikatą.

Be to, valstybės narės gali nustatyti profesijas, kuriose sveikatos priežiūros paslaugų teikimo veiklai galėtų būti netaikomas PVM, ypač nustatant darbui pagal šias profesijas reikalingą kvalifikaciją. Kai neapmokestinamoms paslaugoms taikomas PVM, atskaityta pirkimo PVM suma turi būti grąžinta.