Siekdama užtikrinti, kad technologijų gaminiai ir paslaugos būtų prieinami žmonėms su funkciniais sutrikimais, pavyzdžiui, neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms arba žmonėms, kurių skaitymo gebėjimai yra sutrikę, 2019 m. Europos Sąjunga (ES) priėmė naują direktyvą – Europos prieinamumo aktą (Direktyva). Direktyvoje nustatytos naujos elektroninių gaminių ir internetinių paslaugų produktų taisyklės, skirtos tam, kad jais galėtų patogiau naudotis visi žmonės. Ši Direktyva pagerins lygybę ir socialinę integraciją.

Nauji reikalavimai elektroniniams gaminiams ir internetinėms paslaugoms

Direktyvos reikalavimai bus taikomi tokiems gaminiams kaip:

 • bendrosios paskirties kompiuteriai ir operacinės sistemos, jei jie skirti vartotojams,
 • išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, televizoriai ir kita vartotojų galinė įranga su interaktyviomis kompiuterinėmis galimybėmis, naudojama elektroniniams ryšiams ir prieigai prie audiovizualinės medžiagos,
 • interaktyvūs terminalai ir savitarnos įrenginiai, pavyzdžiui, mokėjimo terminalai, bankomatai, bilietų ir registracijos įrenginiai, skaitmeniniai informaciniai paviršiai ir t. t.,
 • elektroninėms skaityklėms.

Reikalavimai taip pat bus taikomi kai kurioms paslaugoms:

 • elektroninių ryšių paslaugoms ir audiovizualinėms paslaugoms,
 • keleivių vežimo paslaugų elementams, pavyzdžiui, interneto svetainėms, mobiliosioms programėlėms, elektroninių bilietų pardavimo paslaugoms ir informacijos apie transporto paslaugas teikimui,
 • vartotojų bankininkystės paslaugoms,
 • elektroninėms knygoms ir jų programinei įrangai,
 • internetinei prekybai.

Tačiau kai kuriems paslaugų teikėjams, kurie yra priskiriami labai mažoms įmonėms, šie reikalavimai nebus taikomi.

Esminis paslaugų prieinamumo reikalavimas – galimybė suvokti turinį daugiau nei vienu pojūčiu, kaip pavyzdžiui, regos arba garso forma. Pavyzdžiui, prietaisai turi palaikyti teksto keitimo į kalbą technologiją, suteikti galimybę padidinti šrifto dydį ir padidinti skirtingų spalvų kontrastą.

Prieinamumo reikalavimų turi būti laikomasi tiek, kiek jie nesukuria neproporcingos naštos įmonėms ir nekeičia pagrindinių gaminio ar paslaugos savybių. Verslo subjektai turi įvertinti, ar dėl prieinamumo reikalavimų nebus iš esmės pakeičiamas gaminys ar paslauga, bei, ar jiems nebus užkrauta neproporcinga našta.

Kokiems verslo subjektams ši Direktyva turės įtakos?

Gaminių gamintojai, importuotojai ir platintojai

Vertindami gaminių atitiktį, gamintojai, importuotojai ir platintojai turi atsižvelgti į tam tikrus Direktyvos reikalavimus:

 • Gaminių gamintojai turės užtikrinti, kad jų gaminiai būtų sukurti ir pagaminti laikantis prieinamumo reikalavimų. Apie tai, kad yra laikomasi taikomų prieinamumo reikalavimų, taip pat turi būti nurodyta ES atitikties deklaracijoje. Ant pakuotės pateikta informacija ir visos pateiktos instrukcijos turės būti suvokiamos daugiau nei vienu pojūčiu. Bet koks teksto turinys turės būti pateiktas tinkamo dydžio ir formos raidėmis, atsižvelgiant į sąlygas ir aplinkybes, kuriomis gaminys bus naudojamas.
 • Importuotojai turi užtikrinti, kad į ES rinką importuotų tik reikalavimus atitinkančius gaminius, kartu užtikrindami, kad gamintojas laikėsi šių įpareigojimų.
 • Platintojai privalo elgtis rūpestingai, atsižvelgdami į prieinamumo reikalavimus. Jei platintojas turi pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka reikalavimų, jis turi sustabdyti gaminio tiekimą ar platinimą, kol neatitiktis bus pašalinta.

Paslaugų teikėjai

Visi paslaugų teikėjai privalo parengti informaciją apie paslaugas pagal Direktyvos reikalavimus ir pateikti ją visuomenei raštu ir žodžiu, taip, kad ji būtų prieinama neįgaliesiems. Paslaugų teikėjai privalo nustatyti procedūras, užtikrinančias nuolatinį prieinamumo reikalavimų laikymąsi.

Galutinis terminas, per kurį turi būti pasiekti prieinamumo reikalavimai

Reikalavimai taikomi gaminiams ir paslaugoms, kurie patenka į Direktyvos taikymo sritį ir buvo pateikti rinkai po 2025 m. birželio 28 d. Be to, gaminiai ir paslaugos, kurie buvo pateikti rinkai iki šios datos, turės visiškai atitikti gaminio reikalavimus nuo 2030 m. birželio 28 d.

Europos prieinamumo akto perkėlimas į nacionalinę teisę Baltijos šalyse

Gaminių ir paslaugų prieinamumo įstatymas Estijoje bus taikomas nuo 2025 m. birželio 28 d.

Direktyva į Estijos teisę perkelta Gaminių ir paslaugų prieinamumo įstatymu, kurį parlamentas priėmė 2022 m. gegužės 30 d. ir kuris įsigaliojo 2022 m. birželio 28 d., tačiau bus taikomas nuo 2025 m. birželio 28 d. Priežiūros institucija, prižiūrinti, kaip laikomasi naujųjų reikalavimų, yra Estijos vartotojų apsaugos ir techninio reguliavimo tarnyba. Ji gali imtis administracinių priemonių, taip pat skirti iki 20 000 EUR baudas už prieinamumo reikalavimų nesilaikymą.

Atkreipkite dėmesį, kad tam tikri prieinamumo reikalavimai Estijoje jau galioja konkrečiose teisės srityse, pvz., valdžios institucijų interneto svetainės ir mobiliosios programėlės jau dabar turi atitikti tam tikrus prieinamumo reikalavimus. Viešųjų pirkimų įstatyme taip pat numatyti tam tikri sutarties sudarymo kriterijai, į kuriuos gali būti įtrauktos prieinamumo sąlygos. Tam tikrų reikalavimų yra ir Statybos kodekse, kurio tikslas – užtikrinti, kad viešaisiais keliais ir viešųjų paslaugų pastatais būtų galima naudotis be kliūčių, taip pat Elektroninių ryšių įstatyme ir Žiniasklaidos paslaugų įstatyme.

Latvijoje buvo priimtas naujas įstatymas

Direktyvai perkelti į nacionalinę teisę buvo parengtas naujas Gaminių ir paslaugų prieinamumo įstatymas. Latvijos parlamentas priėmė minėtą įstatymą 2023 m. kovo 16 d. Jis įsigalios 2025 m. birželio 28 d.

Kartu su šiuo įstatymu priimami ir kitų, pavyzdžiui, atitikties vertinimo ir viešųjų pirkimų, įstatymų pakeitimai. Be to, kai kurie elektroniniams ryšiams taikomi reikalavimai įgyvendinami Elektroninių ryšių įstatyme.

Planuojama, kad prieinamumo reikalavimų laikymąsi prižiūrės septynios valstybinės institucijos, priklausomai nuo gaminių ir paslaugų rūšies, pavyzdžiui, Vartotojų teisių apsaugos centras ir Kelių transporto administracija. Taip pat bus taikomos bendrosios reikalavimų neatitinkančių gaminių ir paslaugų taisyklės. Atsakinga valstybės institucija, nustačiusi neatitiktį, gali uždrausti tiekti gaminius ar teikti paslaugas arba pareikalauti jų atsisakyti. Numatoma padidinti baudą, už gaminių, kuriems taikomas atitikties įvertinimas ar patvirtinimas, pateikimą į rinką, neužtikrinus jų atitikties įvertinimo ar patvirtinimo, iki 4300 eurų.

Direktyva Lietuvoje bus perkelta į naują Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymą

Europos prieinamumo aktas bus perkeltas į naujai priimtą Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymą. Įstatymas buvo priimtas 2022 m. gruodžio 22 d., tačiau įsigalios 2025 m. birželio 28 d. Paslaugų teikėjai iki 2030 m. birželio 28 d. gali toliau teikti paslaugas naudodami gaminius, kuriuos jie teisėtai naudojo iki įstatymo įsigaliojimo panašaus pobūdžio paslaugoms teikti. Iki 2025 m. birželio 28 d. sudarytos paslaugų teikimo sutartys galios be jokių pakeitimų iki jų galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2030 m. birželio 28 d.

Prieinamumo reikalavimai jau yra nustatyti tam tikrose srityse, t. y. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti prieinamumo reikalavimai viešiesiems pirkimams, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyti pastatų ir aplinkos prieinamumo reikalavimai, Visuomenės informavimo įstatyme nustatyti audiovizualinės žiniasklaidos prieinamumo reikalavimai. Todėl kol kas nenumatoma jokių reikšmingų kitų teisės aktų pakeitimų.

Planuojama, kad prieinamumo reikalavimų laikymąsi prižiūrės keturios valstybės institucijos, priklausomai nuo gaminių ir paslaugų rūšies: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos transporto saugos administracija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Šios institucijos gali imtis administracinių priemonių, taip pat taikyti baudas iki 15 000 eurų už prieinamumo reikalavimų nesilaikymą.