Naujai suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika skelbia, kad kol ginčas tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo galutinai neišspręstas, pastarasis negali būti įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Teismo nutartimi, kuri yra galutinė, iš šio sąrašo išbraukta mažmeninės prekybos bendrovė „Grūstė“, kurios ginčas su VšĮ Europos socialinio fondo agentūra vis dar tęsiasi.

Laurynas Lukošiūnas, „Sorainen“ partneris, VŽ sako, kad Aukščiausiajam Teismui pritaikius laikinąją apsaugos priemonę iš nepatikimų tiekėjų sąrašo buvo išbraukta „Grūstė“. Tai buvo pirmoji tokio tipo teismo nutartis šalyje. Praktikoje, anot jo, neretai vyksta teisminiai ginčai dėl viešųjų pirkimų sutarčių nutraukimo – dėl esminio pažeidimo, nuostolių atlyginimo ar sutartinių sankcijų taikymo. Viešųjų pirkimų įstatymas užtikrina, kad tiekėjai į nepatikimų tiekėjų sąrašus patenka tik įsiteisėjus teismo sprendimui. Atitinkamai verslo subjektai galėdavo atsidurti nepatikimų tiekėjų sąraše, jei jiems nebūdavo palankūs pirmosios ar apeliacinės instancijos teismų sprendimai.

Nepatikimų tiekėjų institutas – sąlyginai naujas, o Aukščiausiojo Teismo praktika dėl griežčiausių sankcijų taikymo viešojo pirkimo sutarčių vykdyme dar besiformuojanti. Iki šiol nebuvo aišku, ar tiekėjas turi būti įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, kol ginče dėl pirkimo sutarties vykdymo nėra priimtas galutinis Aukščiausiojo Teismo sprendimas.

L. Lukošiūnas sako, kad šių metų kovo 5 d. Aukščiausiasis Teismas suformavo naują praktiką ir paaiškino, kad tiekėjas gali būti išbrauktas iš nepatikimų tiekėjų sąrašo iki atitinkama byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

„Tai yra verslui aktualus Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas, leidžiantis tikėtis „status quo“ išlaikymo iki bus galutinai išnagrinėtas ginčas tarp tiekėjo ir pirkimo vykdytojo. Tokiu būdu buvo apribotos galimybės piktnaudžiauti griežčiausia sankcija viešuosiuose pirkimuose“, – teigia L. Lukošiūnas.

Visą straipsnį skaitykite vz.lt.