Nuo 2022 sausio 1 d. įsigalios hipotekos ir įkeitimo sandorius reguliuojančių nuostatų pakeitimai. Šioje apžvalgoje primename apie svarbiausius pokyčius.

Nebeliks Hipotekos registro

Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą hipotekos ir įkeitimo registracija yra dubliuojama: hipoteka kaip sandoris ir daiktinė teisė registruojama Lietuvos Respublikos hipotekos registre ir kaip juridinis faktas – Nekilnojamojo turto registre. Hipotekos ir įkeitimai registruojamai viename Hipotekos registre.

Įsigaliojus naujajam reguliavimui, Hipotekos registro nebeliks, o esamos užtikrinimų sutartys bus perkeltos ir atitinkamai naujos sutartys toliau bus registruojamos Sutarčių registre ir Nekilnojamojo turto registre.

Sutarčių registre, kuris vadinsis Sutarčių ir teisių suvaržymų registru, bus registruojami:

 • įkeitimai (išskyrus turtinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įkeitimus);
 • laivų ir orlaivių, kuriems nustatyta privaloma teisinė registracija, hipotekos;
 • įmonės hipotekos;
 • sąlyginės hipotekos.

Nekilnojamojo turto registre, be kita ko, bus registruojami:

 • hipotekos (išskyrus nurodytas aukščiau); ir
 • turtinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įkeitimai.

Keisis įkeitimo sandorių formos reikalavimai

Šiuo metu notarinė forma yra privaloma ir galima registruoti viešame registre (išviešinti) hipotekos arba neposesorinio (t. y. kai įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui arba paliekamas įkaito davėjui) įkeitimo sandorius. Sudarant posesorinio (t.y. kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui) įkeitimo sandorius naudojama paprasta rašytinė forma ir nėra galimybės tokius sandorius registruoti viešame registre (išviešinti).

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, atsiras šios naujovės sudarant įkeitimo sandorius:

 • Neposesorinis įkeitimo sandoris: lieka notarinės formos galimybė, o kai visos šalys yra juridiniai asmenys, įkeitimo sandoris taip pat galės būti sudaromas informacinių technologijų priemonėmis (be notaro dalyvavimo), įregistruojant įkeitimą viešame registre.
 • Posesorinis įkeitimo sandoris: paprastas rašytinis šalių sudarytas posesorinis įkeitimo sandoris galės būti registruojamas viešame registre arba jis galės būti sudaromas IT priemonėmis (be notaro dalyvavimo), įregistruojant įkeitimą viešame registre.

Atliekant pakeitimus ir atsisakymus nebebus būtinas notaro dalyvavimas

Šiuo metu atliekant hipotekos / įkeitimo pakeitimus ir / ar atsisakymus reikalingas notaro dalyvavimas, tad procesas užtrunka ilgiau (tik tam tikrus pakeitimus dėl turto savininko, šalių pavadinimo, adreso, faktus apie reikalavimo teisių perleidimą kreditorius gali pateikti tiesiai registrui be notaro).

Nuo kitų metų pradžios:

 • hipoteka, jei ji pasibaigia, kai tinkamai įvykdytas skolinis įsipareigojimas, arba hipoteka užtikrinta prievolė pasibaigia kitais hipotekos sandoryje ar įstatymuose nustatytais pagrindais, galės būti išregistruojama bet kurios iš šalių prašymu, pateiktu viešam registrui IT priemonėmis.
 • Įkeitimo sandoriuose, kurie buvo sudaryti IT priemonėmis, pakeitimai galės būti atlikti tuo pačiu būdu be notaro dalyvavimo. Įkeitimas galės būti išregistruojamas bet kurios iš šalių prašymu, pateiktu viešam registrui IT priemonėmis.

Atkreipiame dėmesį, kad kai prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą/hipoteką teiks skolininkas arba įkaito davėjas, kreditorius privalės IT priemonėmis pateikti įkeitimo/hipotekos pabaigos patvirtinimą.

Papildomi aspektai, į kuriuos rekomenduojame atkreipti dėmesį

 • Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatai numato, kad informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įkeitimo sandorio teisėtumas netikrinamas. Todėl siekiant didesnio teisinio tikrumo dėl sandorio patvirtinimo ir pranešimo viešam registrui lieka galimybė kreiptis į notarą.
 • Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatai numato, kad visi duomenys Registro tvarkytojui turi būti pateikiami lietuvių kalba. Todėl atvejais kai šalys pageidaus dvikalbio įkeitimo sandorio, sandorio sudarymas per Registrų centro sistemą gali apriboti dvikalbio sandorio sudarymo galimybę.
 • Detalios tvarkos registras kol kas neskelbia, tačiau preliminariai visur nurodoma, kad šalys įkeitimo sandorį galės sudaryti IT priemonių pagalba naudodamosi Registrų centro savitarnoje pateiktomis įkeitimo sutarčių formomis. Todėl nėra aišku ar bus, ir jei taip – kokia apimtimi, bus galima susitarti dėl individulių sutarties sąlygų.

Informacija dėl hipotekų ir įkeitimų duomenų teikimo ir / ar gavimo, tikėtina ir pačių įkeitimo formos, nuo 2022 m. sausio 1 d. bus skelbiama Registrų centro internetiniame puslapyje nuo 2021 m. rugsėjo. Detali informacija asmenims, teikiantiems duomenis Hipotekos registrui ir / ar gaunantiems Hipotekos registro duomenis pagal sudarytas sutartis, bus teikiama nuo 2021 m. rugsėjo mėn. siunčiamuose Registrų centro informaciniuose pranešimuose apie sutarčių pakeitimus.

Mūsų Finansų ir draudimo komanda yra pasirengusi Jums padėti ir patarti visais aktualiais teisiniais klausimais. Susisiekime ir aptarkime juos!