Tarptautiniai prekybos rūmai (International Chamber of Commerce (ICC)) paskelbė atnaujintą tarptautinės prekybos (sutarčių) sąlygų „Incoterms 2020“ redakciją. Šioje, jau devintojoje, „Incoterms“ redakcijoje pakeistas tiek taisyklių išdėstymas, tiek jų turinys. Nors pokyčiai nėra tokie kardinalūs, kokių tikėtasi, pravartu susipažinti su naujosiomis taisyklėmis ir gebėti sėkmingai jas taikyti naujose sutartyse.

Pateikiame trumpą aktualiausių pokyčių apžvalgą.

Kada įsigalios atnaujintos taisyklės?

„Incoterms 2020“ įsigalios 2020 m. sausio 1 d. Visos sutartys, sudarytos naudojant ankstesnės redakcijos „Incoterms 2010“ sąlygas, toliau galios. Pirkėjai ir pardavėjai naujai sudaromose sutartyse taip pat galės ir toliau naudoti „Incoterms 2010“. Tiesa, pasirinkimą naudoti ankstesnę „Incoterms“ redakciją jie privalės aiškiai fiksuoti sudaromose sutartyse, taip siekiant išvengti nemalonių staigmenų – papildomų išlaidų ir neplanuotų įsipareigojimų – jei vėliau paaiškėtų, kad šalys skirtingai suprato, kuriomis taisyklėmis vadovausis.

Pagrindinės „Incoterms 2020“ naujovės

  • Lengviau pasirinkti tinkamiausias sąlygas: „Incoterms 2020“ siekia aiškiau atskleisti kiekvienos iš „Incoterms“ sąlygų turinį, grupuoja panašias sąlygas ir leidžia atskirai palyginti kiekvieną „Incoterms“ sąlygos elementą (pvz., rizikos perėjimo iš pardavėjo pirkėjui momentą, išlaidų pasiskirstymą, pareigą supakuoti ar organizuoti pervežimą ir pan.). Taip šalims suteikiama galimybė pasirinkti labiausiai jų situaciją ir interesus atitinkantį variantą.
  • Važtaraštis gabenant prekes jūra: parduodant prekes pagal FCA (Free Carrier; pristatyta iki vežėjo [numatytos vietos pavadinimas]) sąlygą pervežimui jūra, pardavėjai arba pirkėjai (arba pastariesiems garantijas išdavę bankai) pageidaudavo važtaraščio, patvirtinančio pakrovimą į laivą. Tačiau pagal FCA, pardavėjo pristatymo įsipareigojimai pasibaigia atgabenus prekes į uostą (iki jų pakrovimo į laivą), todėl pardavėjas neturi tolesnės krovinio kontrolės. „Incoterms 2020“ suteikia galimybę šalims susitarti, kad pirkėjas įpareigos vežėją išduoti pardavėjui atitinkamą važtaraštį, patvirtinantį krovinio pakrovimą į laivą. Taigi dabar pardavėjams rekomenduotina rinktis FCA, o ne FOB (Free on Board; pristatyta ant denio [išsiuntimo uosto pavadinimas]) sąlygą konteineriniams pervežimams.
  • Detalizuotas išlaidų paskirstymas: iki šiol tarp pirkėjų ir pardavėjų dažnai kildavo ginčai dėl išlaidų pasiskirstymo, ypač tada, kai išlaidos patiriamos uostuose ar paskirties vietoje. „Incoterms 2020“ patobulino ir detalizavo išlaidų priskyrimą pirkėjui ir pardavėjui, pateikiant atitinkamų išlaidų sąrašą.
  • Įtraukta galimybė užtikrinti didesnę draudimo apsaugą gabenant pagamintas prekes: „Incoterms 2010“ sąlyga CIP (Carriage and Insurance Paid To; vežimas ir draudimas apmokėtas iki [vietos pavadinimas]) numato, kad pirkėjas pristato prekes vežėjui ir apdraudžia jas nuo galimo sugadinimo ar praradimo gabenimo metu. Sąlyga CIF (Cost, Insurance and Freight; kaina, draudimas ir frachtas [paskirties uosto pavadinimas]) numato analogišką pirkėjo pareigą gabenant prekes jūrų transportu. Reikalaujama draudimo apsauga – krovinio draudimas pagal „Institute Cargo Clauses“ C sąlygą „draudimas nuo įvardintų rizikų“. Tai yra minimali draudimo apsauga, kuri nebūtinai tenkina pirkėjo keliamus krovinio apsaugos reikalavimus. Ji įprastai tinkama birių krovinių gabenimo atveju, tačiau nesuteikia pakankamos apsaugos gabenant pagamintas prekes. „Incoterms 2020“ padidino apsaugą iki A sąlygos „pilna krovinio apsauga“ lygmens taikant CIP sąlygą, nes pastaroji dažniausiai naudojama gabenant pagamintas prekes. Taikant CIF sąlygą draudimo apsaugos reikalavimai išliko nepakitę.
  • Įtraukta galimybė pervežti prekes pirkėjo ar pardavėjo transportu: formuluojant „Incoterms 2010“, buvo daroma prielaida, kad krovinio pervežimui bus pasitelkiami tretieji asmenys – vežėjai. „Incoterms 2020“ FCA, DAP, DPU ir DDP sąlygose patikslinta, kad pirkėjas ar pardavėjas įsipareigoja „pervežti arba organizuoti pervežimą“.
  • Atsisakyta klaidinančio pristatymo vietos apibrėžimo: „Incoterms 2010“ numatyta sąlyga DAT (Delivered at Terminal; pristatyta į terminalą [pavadinimas]) numatė, kad pardavėjas laikomas pristačiusiu prekes, kai jos iškraunamos nurodytame terminale. „Terminalas“, vadovaujantis „Incoterms 2010“ gairėmis, reiškė „bet kokią vietą, nepriklausomai nuo to, ar ji dengta“. Siekiant tiksliau atspindėti pristatymo vietą ir pašalinti klaidinančią nuorodą į terminalą, „Incoterms 2020“ įvedė naują sąlygą DPU (Delivered at Place Unloaded; pristatyta į iškrovimo vietą).
  • Detalizuoti šalių saugumo įsipareigojimai: transporto saugos reikalavimai tampa vis svarbesni, todėl „Incoterms 2020“ kiekvienoje sąlygoje detalizuoja šalių saugumo įsipareigojimus ir su jų vykdymu susijusių išlaidų priskyrimą.

Kaip tinkamai pasirengti „Incoterms 2020“ taikymui?

Klientams rekomenduojame identifikuoti dažniausiai jų versle taikomas „Incoterms“ sąlygas, susipažinti su jų versija „Incoterms 2020“ redakcijoje ir įvertinti aktualiausių pokyčių įtaką savo verslo praktikai. Naujai sudaromose sutartyse, taikytinose po 2020 m. sausio 1 d., patariame naudoti „Incoterms 2020“ vietoje „Incoterms 2010“.

Esame pasiruošę atsakyti į visus su naująja „Incoterms 2020“ redakcija susijusius klausimus.