Pastaraisiais metais stebėti kainų ir infliacijos pokyčiai sukūrė daug neapibrėžtumo dėl pasirašytų ir tebegaliojančių sutarčių. Tai sukėlė klausimų specifinių viešųjų pirkimų sutarčių atžvilgiu. Su tuo susiję teisminiai ginčai jau pasiekė aukščiausių Lietuvos instancijų teismus. Teismų vertinimu, įstatymai leidžia padidinti viešojo pirkimo sutarties kainą. Tačiau ne visais atvejais.

Svarbu prisiminti, kad viešojo pirkimo sutarties kainos pakeitimo pagrindai iš esmės yra numatomi dvejuose šaltiniuose – įstatyme arba pačioje sutartyje. Atvejų, kuomet naudojamas sutartyje numatytas sutarties kainos padidinimo pagrindas, yra, ir paprastai tai leidžia tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjui lengviau sutarti kokiam dydžiui turi būti atliktas kainos pakeitimas. Pavyzdžiui, jei numatyta kainos indeksacija, sutarties šalys pritaiko numatytą formulę pagal aktualius statistinius kainų pokyčių dydžius ir tokiu būdu gaunama nauja sutarties kaina.

Vis tik praktikoje daugiau ginčų tarp sutarties šalių kyla tuomet, kai viešojo pirkimo sutarties kaina yra fiksuota ir pakeitimo pagrindų sutartyje nenumatyta. Būtent dėl įstatyme numatytų sutarties kainos pakeitimo pagrindų ir aktualūs pastarieji teismų sprendimai.

Visą straipsnį skaitykite infolex.lt.