Bendrovei pradėjus bankroto procesą, kitos įmonės tikisi atgauti bent dalį susidariusių skolų. Tačiau ar kreditoriams verta imtis aktyvių veiksmų siekiant atgauti skolą iš jau bankrutuojančio skolininko? Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra. Bet įdėję minimalias pastangas suprasite, ar ir kiek verta investuoti toliau. Dalijamės praktiniais patarimais kreditoriams, norintiems pamėginti atgauti neapmokėtas skolas.

Skolos faktą patvirtinantys dokumentai – būtini

Bankrutuojančios bendrovės vadovas, pradėdamas bankroto procesą, išsiunčia informacinį pranešimą savo kreditoriams. Pranešime turi būti nurodytas skolos dydis, ketinimas skelbti bankrotą, siūlymas sudaryti pagalbos susitarimą.

Ir nors, kreipdamasis į savo kreditorius, skolininkas privalo nurodyti skolos dydį ir faktą, prasidėjus bankroto procesui kreditorius privalės pateikti savo reikalavimus patvirtinančius dokumentus. Jeigu skolininkas neteisingai nurodo skolos dydį ar faktą, tai įrodyti reikės teismine tvarka. Kreditoriui neturint pakankamų įrodymų, jo dalyvavimas bankroto procese gali baigtis dar nespėjęs prasidėti.

Todėl prieš atsiliepdami į pranešimą dėl ketinamo pradėti skolininko bankroto, įsitikinkite, kad turite pakankamus skolos fakto įrodymus. Jeigu tokių įrodymų trūksta – pasistenkite juos surinkti.

Visą straipsnį skaitykite infolex.lt.