Melagis ar (NE) melagis? Ar padaryta žmogiška klaida pateiktame pasiūlyme gali atleisti tiekėją nuo atsakomybės ir nepatekimo į Melagingą informaciją pateikusių teikėjų sąrašą?

Per šiuos metus ženkliai išaugo tiekėjų, įtrauktų į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą, skaičius. Nors melagingos informacijos teisinis reguliavimas gana gerai žinomas, tačiau per šiuos metus teismų praktikoje atsirado keletas naujų aspektų, susijusių su teikėjo įtraukimu į Melagingą informaciją pateikusių teikėjų sąrašą, todėl ir apžvelgiame keletą aktualių teisinio reguliavimo naujovių.

Visą straipsnį skaitykite delfi.lt.