Spalį Europos Sąjungos (ES) Parlamentas ir Taryba patvirtino Europos žaliųjų obligacijų (EŽO) reglamentą. Šis reglamentas visoje ES, įskaitant ir Lietuvą, įsigalios po kiek daugiau nei metų. Tad jo taikymui ilgai nedelsdami turėtų pradėti ruoštis ir verslo atstovai, norintys pritraukti daugiau investuotojų ir pasinaudoti galimybe padengti kylančias išlaidas.

Europos žalioji obligacija – tai fiksuotų pajamų priemonė, skirta su klimato kaita arba aplinkosauga susijusiems projektams remti. EŽO kriterijai paremti seniau sukurto Taksonomijos reglamento kriterijais. Pastarieji apibrėžia, kas yra laikoma aplinkai tvaria veikla: tai – klimato kaitos švelninimas, prisitaikymas prie klimato kaitos, atsakingas vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga, perėjimas prie žiedinės ekonomikos, taršos prevencija ir kontrolė bei biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir kūrimas.

Visą straipsnį skaitykite infolex.lt.