Šių metų pradžioje įsigaliojusios veiklos funkcijų perdavimo taisyklės įnešė daug daugiau aiškumo finansų įstaigoms perduodant svarbias veiklos funkcijas kitiems asmenims. Kita vertus, naujosios taisyklės gali priversti ne vieną įstaigą suskubti atnaujinti veiklos funkcijų perdavimo sutartis. Reikalavimuose numatytas galutinis atitikties įgyvendinimo terminas dabar galiojančioms ir iki reikalavimų įsigaliojimo sudarytoms sutartims – jau mažiau nei už metų ketvirčio.

Remdavosi užsienio pavyzdžiais

Šių metų pradžioje priimtas Lietuvos Banko valdybos nutarimas „Dėl finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo tapo geromis žiniomis daugeliui finansų rinkos dalyvių. Anksčiau jiems veiklos funkcijų perdavimo sutartis su Lietuvos Banku tekdavo derinti neturint detalių nacionalinių reikalavimų ir paaiškinimų, išskyrus Europos bankininkystės institucijos (angl. European Banking Authority (EBA) ) gaires.

Įstaigoms siekiant tinkamai suderinti veiklos funkcijų perdavimo sutartis su Lietuvos Banku, tekdavo remtis minėtomis gairėmis bei neretai improvizuoti. Čia pagelbėti suskubdavo teisininkai ar išorės konsultantai. Šių metų pradžioje priimtas nutarimas situaciją žymiai pagerino – sistemiškai išdėstytos ir nacionaliniu lygiu patvirtintos taisyklės įnešė daug aiškumo sudarant sutartis su įstaigos partneriu, kuriam perduodama dalis svarbių veiklos funkcijų.

Nutarime nurodoma, kad kiekviena tokia sutartis turi būti suderinta su Lietuvos Banku ir atitikti numatytus reikalavimus, o informuojant Lietuvos Banką apie tokias sutartis svarbu nurodyti perduodamų svarbių funkcijų pobūdį, mąstą, pagrindimą bei informaciją apie rizikos valdymą. Taip pat, rinkdamasi kam perduoti tam tikras savo funkcijas kiekviena finansų įstaiga privalo įvertinti paslaugų teikėjo tinkamumą. Nutarimas taip pat detalizavo kitas svarbias sritis, pavyzdžiui, perduotų funkcijų audito vykdymo reikalavimus, rizikos vertinimą, jeigu paslaugų teikėjas nėra iš Europos ekonominės erdvės, pasitraukimo strategiją.

Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad pokyčių nemažai, tačiau nieko drastiškai naujo čia nėra. Juk nutarimas parengtas atsižvelgiant į dar 2019 metais patvirtintas EBA gaires, kuriomis iki šiol remiasi dauguma Europos Sąjungos (ES) narių bankų ir finansų įstaigų.

Visą teisininko Liutauro Vasiliausko komentarą skaitykite infolex.lt.