Fiziniams asmenims, norintiems leisti sudaryti verslo sutartis ar kitaip atstovauti jų interesus, nebereikės nuolat pravėrinėti notaro biuro durų. Birželio 1-ąją įsigaliojus Civilinio kodekso pakeitimams, fiziniai asmenys išduoti didelę dalį įgaliojimų ir perįgaliojimų galės ir internetu. Manoma, kad šios naujovės padės sutaupyti nemažai laiko ir kaštų, taip pat supaprastins procesus versle. Svarbu ir tai, kad artimiausioje ateityje laukia ir daugiau verslui naudingų permainų.

Neatitiko šiandieninių realijų

Teisingumo ministerijos inicijuotų pokyčių prireikė kone natūraliai – augant informacinių technologijų (IT) įtakai, iki šiol galiojusi tvarka, kai visi fizinių asmenų išduodami įgaliojimai, su retomis išimtimis, privalėjo būti tvirtinami notaro, nebeatitiko šių dienų realijų. Prieš įsigaliojant kodekso pakeitimams, fizinių asmenų įgaliojimus elektroninėmis priemonėmis buvo galima išduoti tik darbo užmokesčiui, kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms ir viešosioms bei administracinėms paslaugoms ir korespondencijai – pinigams ir pašto siuntiniams – gauti.

Pakeitus Civilinio kodekso nuostatas, atsirado reali galimybė plačiau pritaikyti technologinius sprendimus ir atsisakyti notaro dalyvavimo ten, kur jis nėra būtinas. Taigi, dabar didžioji dalis fizinių asmenų išduodamų įgaliojimų gali būti išduodami elektroniniu būdu. Jie, prisijungus su elektroniniu parašu, pasirašomi ir įregistruojami Įgaliojimų registre, o įgaliotam asmeniui suteikiamas įgaliojimą identifikuojantis ir atstovavimo faktą įrodantis unikalus numeris. Patogu ir tai, kad tokiam įgaliotam asmeniui dabar nebereikia su savimi nešiotis popierinio įgaliojimo.

Visą partnerio Evaldo Dūdonio ir vyresniosios teisininkės Lauros Matuizaitės komentarą skaitykite infolex.lt portale.