Pastaraisiais metais pasaulį sudrebinusi COVID-19 pandemija bei Rusijos pradėtas plataus masto karas Ukrainoje sutrikdė daugelį tiekimo grandinių, dėl ko smarkiai kito darbų apimtys bei jų kainos. Minėtosios aplinkybės neišvengiamai lėmė išaugusį viešųjų pirkimų sutarčių sąlygų keitimo mastą.

Kilus poreikiui pakeisti sutarties sąlygas jos vykdymo metu, dažnu atveju yra susiduriama su skirtingu sutartinių nuostatų interpretavimu, kuomet tą pačią sutarties sąlygą šalys supranta ir siekia taikyti skirtingai. Svarbu suprasti ir atskirti, kada sutarties keitimas yra priskiriamas pirkimo sutarties vykdymui sutartyje iš anksto nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o kada tai yra viešojo pirkimo sutarties keitimas kitais Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 89 str. nustatytais pagrindais.

Visą teisininkės Monikos Balčaitienės komentarą skaitykite infolex.lt.