Lietuvos Respublikos Seimas ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė pritarė Konkurencijos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo bei Reklamos įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama dar labiau skatinti sąžiningą verslo konkurenciją. Toliau pateikiame informaciją apie aktualiausius pasikeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2019 m. liepos 1 d.

Konkurencijos įstatymas

Įsigaliojo nauja baudų už konkurencijos teisės pažeidimus mokėjimo tvarka. Skundo padavimas teismui dėl Konkurencijos tarybos nutarimo nebesustabdys baudos priverstinio išieškojimo. Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymas galės būti sustabdomas tik tokiu atveju, kai:

  • įmonė apskųs nutarimą teismui ir Konkurencijos tarybai pateiks finansų įstaigos suteikiamą finansinę garantiją ir (arba) draudimo įmonės laidavimo draudimą, kurie padengtų paskirtos baudos sumą, o Konkurencijos taryba priims sprendimą nesikreipti į antstolį dėl baudos priverstinio išieškojimo
    arba,
  • teismas laikinai sustabdys Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymą.

Įstatymo pakeitimas pristato ir naujo tipo sankciją. Nuo šiol, Konkurencijos taryba galės įpareigoti įmones nutraukti draudžiamą susitarimą ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ūkio subjektų struktūrą keičiančiomis priemonėmis, pavyzdžiui, įpareigoti parduoti įmonę ar jos dalį, ūkio subjekto turtą ar jo dalį, akcijas ar jų dalį, reorganizuoti įmonę, taip pat nustatyti šių įpareigojimų įvykdymo terminus ir sąlygas.

Dar viena Konkurencijos įstatymo naujovė – premijos fiziniams asmenims už suteiktą informaciją apie kartelinius susitarimus. Atsiranda galimybė išmokėti premijas fiziniams asmenims, pranešusiems Konkurencijos tarybai apie konkurenciją ribojančius susitarimus. Tokiems asmenims už suteiktą vertingą informaciją Konkurencijos taryba išmokės vienkartinę piniginę išmoką, kuri sudarytų 1 proc. nuo pažeidėjams paskirtų baudų (bet ne mažiau kaip 1000 eurų ir ne daugiau kaip 100 tūkst. eurų).

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas ir Reklamos įstatymas

Šių įstatymų pakeitimai žada reikšmingai didėjančias baudas už netinkamą reklamą. Net dešimtimis kartų padidės baudos tiek už Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, tiek ir už Reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų nesilaikymą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turės galimybę įmonėms paskirti baudą iki 100 tūkst. eurų. Pakartotinai per vienus metus padariusiems pažeidimą – bauda galės siekti iki 200 tūkstančių eurų. Priminsime, kad nuo 2019 m. gegužės 1 d. Konkurencijos taryba nebevykdo nei Reklamos, nei Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų priežiūros, šias funkcijas perėmė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.