Nuo 2021 m. gruodžio 18 d. įsigaliojo nauja Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų redakcija, įtvirtinanti aiškesnes taisykles, taikomas statinių projektavimui, statybai ir rekonstravimui minėtų parkų teritorijose.

Pagrindiniai naujos redakcijos nuostatų reikalavimai

Nauja Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų redakcija žymiai detaliau reglamentuoja reikalavimus, keliamus sodybų pastatų projektavimui, statybai ir rekonstravimui. Nuostatose numatoma, jog Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose vystant projektus privaloma vadovautis Vilniaus kraštui ir Vilniaus priemiesčiams būdingos architektūros ir sodybų planavimo tradicijomis pagrįstais reikalavimais. Tokių reikalavimų pavyzdžiai:

  • Įtvirtinami žemės sklypų užstatymo, pastatų aukštingumo reikalavimai. Pavyzdžiui, žemės sklype, kurio plotas yra iki 6 arų, bendras pastatais užstatomas plotas negali viršyti 160 m², o gyvenamojo namo aukštis maksimaliai gali siekti 7,5 m.
  • Numatoma, jog gali būti statomi tik nesublokuoti pastatai.
  • Detalizuojamos leistinos pastatų stogų ir fasadų dangos. Pavyzdžiui, pastatų stogai dengiami viena iš šių dangų: keraminėmis arba betoninėmis čerpėmis, neblizgia skarda, malksna. Tuo tarpu sodybos pastatų fasadų apdailai naudojamos šios medžiagos: mediena, akmuo, tinkas, molio plytos. Fasadų apdailai nenaudojamos plastikinės medžiagos.

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatuose taip pat įtvirtinami reikalavimai tvorų, inžinerinių statinių ir įrenginių statybai ir įrengimui:

  • Sodyba aptveriama ne aukštesnėmis kaip 1,5 m. perregimomis ažūrinėmis (kiaurymių plotas – ne mažiau kaip 45 %) tvoromis.
  • Inžineriniai statiniai projektuojami, statomi (tiesiami), rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami nekeičiant kraštovaizdžio struktūros ir estetinės vertės.
  • Saulės šviesos energijos elektrines leidžiama įrengti ant pastatų stogų, pastatų fasadų, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų taikymas

Nors naujoji Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų redakcija detalizuoja įstatymuose bei teritorijų planavimo dokumentuose numatytus reikalavimus, prieš pradedant vystyti projektus šių parkų teritorijose yra ypač svarbu įvertinti visus galimus plėtrai taikomus apribojimus, nustatytus Vilniaus miesto bendruoju planu, konkretaus regioninio parko specialiaisiais planais, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir Saugomų teritorijų įstatymais.

Atsižvelgiant į tai, kad aptariami nuostatai privalo būti taikomi kartu su minėtais teisės aktais, galimos situacijos, kai vienas iš minėtų dokumentų nenustato plėtros apribojimų, tačiau kitame – tokie ribojimai yra įtvirtinti, o būtent juos ir reikės taikyti konkrečiam plėtros projektui.

Taip pat galimos ir tokios situacijos, kai nurodytų dokumentų reikalavimai statinių projektavimui, statybai ir rekonstravimui bus nevienodai griežti. Tokiu atveju būtent griežčiausi numatyti ribojimai turės būti taikomi konkretaus projekto atžvilgiu. Pavyzdžiui, pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą specifiniai apribojimai yra taikomi statybai šlaituose, kurių statumas yra didesnis nei 10 laipsnių, kai tuo tarpu pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nuostatas ribojimai taikomi statybai šlaituose, kurių statumas yra didesnis kaip 15 laipsnių. Būtent dėl tokių teisės aktų skirtumų būtina naujuosius Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų reikalavimus vertinti kartu su kitais teisės aktais.