2024 metų gegužės 21 dieną Lietuvoje buvo pristatytas gynybos fondo paketas, kuriuo siekiama, jog Lietuvos gynybos biudžetas siektų 3% nuo Lietuvos BVP. Šiame projekte buvo pristatyta, kokiais būdais bus didinamas gynybos biudžetas. Keli iš jų tiesiogiai susijęs su draudimo sektoriumi.

Pagal mums turimą informaciją, Lietuvos Vyriausybė per ateinančias kelias savaites planuoja plačiau svarstyti ir aptarinėti siūlomus įstatymų projektus, tad šiuo metu paskelbti įstatymų projektai ir idėjos dar gali keistis. Vis dėlto, pagal dabartinius  paskelbtus įstatymų projektus ir kitą viešai prieinamą informaciją draudimo sektorių tai paliestų žemiau pateiktais būdais.

Papildomas draudimo sutarčių apmokestinamas

Svarstoma įvesti Saugumo įnašo koncepciją, kuri reiškia, jog būtų įvedama 10% nauja įmoka (mokestis) taikoma draudimo sutarčių įmokoms, išskyrus gyvybės ir fizinių asmenų civilinės atsakomybės draudimus. Savo esme, toks mokestis būtų priskirtas netiesioginiams mokesčiams ir prilygtų vartojimo mokesčiui taikomam tam tikros rūšies draudimo sutartims. Vis dėlto, kadangi toks pasiūlymas yra naujas, žinoma tik jo veikimo koncepcija. tikėtina, kad konkretus tokio mokesčio įstatymo projektas  bus parengtas vėlesniame diskusijų ir svarstymų etape. Apart to, verta paminėti, kad viešojoje erdvėje yra įvairių neigiamų koalicijos partnerių vertinimų dėl tokio mokesčio projekto įgyvendinimo.

Pelno mokesčio įstatymas

Taip pat svarstoma atsisakyti pelno mokesčio įstatyme galiojančio specialaus režimo draudimo sektoriui. O tai reiškia, jog didesnė dalis draudimo įmonių pajamų dalis būtų apmokestinama pelno mokesčiu.

Konkrečiai, dabartinė nuostata, kad visos gyvybės draudimo įmokos (jei laikomasi sutarties trukmės sąlygų, t. y. ne trumpiau kaip 10 metų, arba jei jos mokamos pensinio amžiaus asmeniui) neapmokestinamos pelno mokesčiu, būtų susiaurinta. T. y. neapmokestinamosioms draudimo bendrovės pajamoms galėtų būti priskirta tik ta draudimo įmokos dalis, kuri investuojama draudėjo (naudos gavėjo) naudai, bet ne visa draudimo įmoka, kaip nustatyta dabar.

Vis dėlto, taip pat verta pabrėžti, kad po šio pakeitimo gauta gyvybės draudimo įmokų (laikantis tų pačių sutartinių nuostatų reikalavimų) dalis, laikytina draudimo įmonės atlygiu už suteiktas gyvybės draudimo, lėšų administravimo, investavimo ir kt. paslaugas, būtų priskirta apmokestinamosioms pajamoms. Tai reiškia, jog išlaidos, susijusios su tokių apmokestinamųjų pajamų uždirbimu – priskiriamos leidžiamiems atskaitymams (išlaidos, susijusios su neapmokestinamosiomis pajamomis – neleidžiamiems atskaitymams).