Daugeliui įmonių tikriausiai teks spręsti skolų ir likvidumo problemas – norėdami išvengti staigaus jų kaupimosi, veikite sumaniai ir greitai.  

 

Patarimai kreditoriams: išvenkite sniego gniūžtės efekto 

 

Nustatykite kredito limitą ir prašykite išankstinio atsiskaitymo. Visų pirma, atidžiai išnagrinėkite kredito limitus, kuriuos nustatėte savo klientams. Jeigu norite išlaikyti likvidumą, reikėtų nustatyti kiekvieno kliento kredito limitą. Kai klientas pasieks limitą, nebeteikite klientui prekių ar paslaugų, nebent jis atsiskaitytų iš anksto. Taip išvengsite didesnių skolų ir taikysite įspėjimo sistemą.   

 

Garantijų ir užstatų nustatymas. Jeigu negalite nustatyti kredito limitų ar reikalauti išankstinio atsiskaitymo, galite prašyti garantijos, kurią pirkėjo vardu suteiktų, pavyzdžiui, akcininkas ar valdymo organai. Arba galite reikalauti, kad patronuojančioji bendrovė pateiktų užstatą. Tokiu būdu bus didesnė tikimybė gauti mokėjimą, o garantas taip pat bus labiau suinteresuotas spręsti iškilusias problemas, nes pirmenybė bus teikiama garantuotiems įsipareigojimams. 

 

Greitas sąskaitų faktūrų išrašymas. Apsvarstykite galimybę siųsti sąskaitas faktūras dažniau nei kartą per mėnesį, kad galėtumėte greičiau pastebėti atsiskaitymo problemas. 

 

Teismo tvarka patvirtintos taikos sutartys. Susidarius įsiskolinimui, rekomenduojama pasikalbėti su skolininku, siekiant suprasti jo požiūrį ir išsiaiškinti, kaip jis ketina spręsti atsiskaitymo problemas. Jeigu skolininkas aktyviai ieško būdų, kaip išspręsti iškilusias problemas, kreditorius gali pritarti teismo patvirtintai taikos sutarčiai su mokėjimo grafiku.  

 

Tokiu būdu taikos sutartyje nurodytas mokėjimo grafikas bus privalomas. Skolininkui laiku ir tinkamai neįvykdžius šios taikos sutartyje numatytų prievolių turėsite teisę kreiptis į teismą, išsiimti vykdomąjį raštą bei kreiptis su vykdomuoju raštu į antstolį dėl priverstinio taikos sutarties vykdymo. Atskirai kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo nebereikės.

Nors kreditoriui tenka ilgiau laukti mokėjimų, tokiu atveju užtikrinamas didesnis saugumas. Jeigu skolininkas norės išsaugoti įmonę, jis turės galimybę tai padaryti tokiu būdu. 

 

Naudojimasis įkeitimo teise siekiant pratęsti atsiskaitymo terminus. Dar vienas būdas garantuoti skolas yra naudojimasis įkeitimo teise. Pavyzdžiui, atsiskaitymo terminai gali būti pratęsiami su sąlyga, kad skolininkas įkeis savo turtą. Jeigu skolininkas savo vardu turi kitą įmonę, gali būti įkeičiamos jos akcijos.

 

Sąlyginė skolininko įmonės nuosavybė. Tam tikrais atvejais kaip užstatą galima rinktis sąlyginį skolininko įmonės akcijų įsigijimą. Jeigu skolininkas nesilaikys mokėjimo grafiko, kreditorius pagal išankstinį susitarimą įgys skolininko įmonės akcijas. Žinoma, šis sprendimas tinkamas tik tuo atveju, jeigu skolininkui negresia bankrotas, o akcijos nėra bevertės.  

 

Pateikite skolininkui teisės aktų nustatytą reikalavimą su įspėjimu dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos inicijavimo. Jeigu jums nepavyksta susisiekti su skolininku arba jis atsisako bendradarbiauti, galite pateikti jam teisės aktų nustatytą reikalavimą. Pateikdami reikalavimą turėtumėte paaiškinti skolos atsiradimo aplinkybes ir nustatyti ne mažiau kaip 15 dienų terminą įsiskolinimui padengti. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad toks reikalavimas yra ir įspėjimas, kad nepadengus skolos bus pradėtas teismo procesas dėl nemokumo bylos iškėlimo. Paprastai tai yra rimtas signalas skolininkams ir jie pareiškia norą derėtis.  

 

Patarimai skolininkams 

 

Jeigu jums gresia bankroto byla, nedelskite! Kreditoriai nedažnai pradeda nemokumo (bankroto) bylą po to, kai pateikiamas teisės aktų nustatytas reikalavimas, nes tai neatitinka jų interesų, tačiau kartais būna ir kitaip. Tokiu atveju turėtumėte pateikti savo argumentus, paneigiančius reikalavimą, kuriuo grindžiamas prašymas iškelti bankroto bylą, ir tai turėtumėte padaryti per teismo nustatytą terminą. Praleidus šį terminą, gali būti paskirtas nemokumo administratorius ir jūs prarasite teisę ginčyti reikalavimą, o teismas vertins tik jūsų įmonės finansinę būklę.  

 

Atlikdamas vertinimą, teismas taip pat remsis reikalavimu, kuriuo grindžiamas prašymas iškelti bankroto bylą. Tai reiškia, kad jūsų įmonė gali būti paskelbta nemokia, nors faktiškai ji nėra bankrutavusi, nes pats reikalavimas gali būti nepagrįstas. Taigi savo argumentus būtinai pateikite laiku. 

 

Jeigu reikalavimas yra pagrįstas, o jūs vis tiek norite išgelbėti įmonę nuo bankroto, padenkite įsiskolinimą arba pateikite užstatą. Jeigu negalite atlikti nė vieno iš šių veiksmų, turėsite įtikinti teismą, kad jūsų įmonė gali įvykdyti reikalavimus. Jeigu jums pavyks pateikti įtikinamą aplinkybių įrodymą, nemokumo (bankroto) byla nebus keliama. 

Be to, nepamirškite, kad, norėdami išsaugoti savo įmonę ir jos verslą, galite rinktis alternatyvą – restruktūrizavimą.

 

Vadovų pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Jeigu įmonė yra nemoki, jos vadovai turi kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatyta, kad įmonės vadovas privalo inicijuoti nemokumo procesą, kai juridinis asmuo tampa nemokus, t. y. 1) juridinis asmuo negali laiku įvykdyti savo turtinių įsipareigojimų, įskaitant finansinius įsipareigojimus, arba 2) juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

 

Įstatyme nustatyta, kad įmonės vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti juridinio asmens nemokumo procesą (bankrotą arba restruktūrizavimą, jeigu juridinis asmuo gali būti restruktūrizuojamas). To nepadarius, tokį veiksmą gali atlikti kreditorius, tai reikš, kad vadovas pažeidė rūpestingumo pareigą laiku inicijuoti nemokumo procesą. Toks pažeidimas gali tapti pagrindu vadovui atlyginti žalą, kuri susidarė dėl nesavalaikio nemokumo proceso įmonei inicijavimo.  

 

Teismui nustačius, kad vadovai sukėlė tyčinį bankrotą ar nuslėpė turtą bankroto byloje, vadovai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 

 

Patarimai kreditoriams, dalyvaujantiems bankroto byloje: pareikškite reikalavimą laiku ir dalyvaukite bylos nagrinėjime

  

Norėdami pasinaudoti bankroto ir restruktūrizavimo bylų teikiamomis galimybėmis, turite veikti greitai ir aktyviai ginti savo interesus. 

 

Svarbu laikytis kreditorinio reikalavimo pareiškimo termino (kurį nustato teismas). Tai leis jums balsuoti kreditorių susirinkimuose ir daryti įtaką priimamiems sprendimams.  

 

Kreditoriui rekomenduojama aktyviai dalyvauti bylos nagrinėjime, užimti poziciją kreditorių susirinkimuose ir bendradarbiauti su nemokumo administratoriumi.  

 

Jeigu manote, kad procesui neverta gaišti laiko, neskubėkite daryti tokių skubotų išvadų. Kiekvienas atvejis yra kitoks, kaip ir jūsų galimybės atgauti skolas.  

 

Nemoki įmonė galėjo sudaryti sandorius prieš pat bankroto bylos iškėlimą, kurie kenkia kreditorių interesams. Tuomet nemokumo administratorius turi pareigą ir teisines priemones panaikinti šiuos sandorius. Be to, jeigu įmonės turtas buvo perleistas neteisėtai, nemokumo administratorius gali nukreipti reikalavimus į įmonę, kuri gavo turtą; arba gali būti galimybė pareikšti reikalavimą įmonės valdymo organui. Tokių veiksmų gali imtis ir kreditoriai, jeigu to nepadaro nemokumo administratorius. Tai didina galimybes, kad kreditorių reikalavimai bus įvykdyti, ar jie bent jau jei ne visa, tuomet didesne dalimi.   

 

Kada galimas restruktūrizavimas? 

 

Jeigu finansiniai sunkumai su laiku gali būti išspręsti ir įmonė yra gyvybinga, galima rinktis įmonės restruktūrizavimą. Jo sėkmės pagrindas yra vadovų tikėjimas šiuo procesu ir gebėjimas bendradarbiauti su nemokumo administratoriumi (jeigu nusprendžiama naudotis jo paslaugomis) ir kreditoriais, nes tai lems restruktūrizavimo plano įgyvendinimo rezultatus. 

 

Restruktūrizuojant reikalavimus, gali būti sudaromi mokėjimo grafikai, keičiami terminai arba mažinami reikalavimai. 

 

Jeigu esate kreditorius, visada išsiaiškinkite, ar jūsų reikalavimas įtrauktas į restruktūrizavimo planą, nes tai lems jūsų teises proceso metu.