Informacija atnaujinta balandžio 21 d.

2020 m. kovo 16 d. – gegužės 11 d. įvestas karantinas visoje Lietuvos teritorijoje (karantinas gali būti pratęstas ir ilgesniam laikui). Išimčių atskiriems teritoriniams vienetams nėra numatyta. Dėl nustatytų taisyklių nesilaikymo atsakomybė gali kilti tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.Vyriausybės nutarimą dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo skaitykite čia.

„Sorainen“ COVID-19 darbo grupė yra pasirengusi Jums padėti ir patarti visais aktualiais teisiniais klausimais. Nuolat stebime situaciją ir Vyriausybei priėmus atitinkamus sprendimus informaciją nedelsiant atnaujinsime.

Prekių judėjimas

Prekių judėjimas, įskaitant pirkimą, pardavimą, pervežimą šalies viduje, įvežimą į Lietuvą bei išvežimą iš Lietuvos, nėra ribojamas.

Draudžiama veikla ir išimtys

 • kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. Draudimas apima muziejus, kino sales, vaikų žaidimo kambarius, sporto klubus ir kitas įstaigas;
 • visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai, išskyrus renginius atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau kaip du asmenys (išskyrus šeimos narius);
 • sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veikla, išskyrus individualias reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu;
 • viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla. Draudimas netaikomas, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti klientams. Tai reiškia, kad maitinimo įstaigos, turinčios galimybę parduoti maistą išsinešimui ar jį pristatyti, turi teisę vykdyti veiklą;
 • teikti grožio paslaugas;
 • lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla.
 • parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų ir turgaviečių veikla. Draudimas netaikomas:
  • maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos ir ortopedijos prekių pardavimui;
  • internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos klientams. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, elektroninę ir / ar buitinę techniką parduodantis verslas gali vykdyti veiklą; svarbiausia, kad veikla būtų vykdoma ne iš fizinių parduotuvių;
  • bet kokio pobūdžio parduotuvių veiklai, kai į parduotuvės patalpas galima patekti atskiru tiesioginiu įėjimu iš lauko, ir yra atitinkamai ribojamas lankytojų srautas;
  • augalų, skirtų sodinti, sėklų ir trąšų prekybai lauko sąlygomis;

Vietose, kuriose veikla nedraudžiama, turi būti užtikrintos nustatytos saugos ir higienos sąlygos.

Viešbučiai

Viešbučių veikla nėra draudžiama, nebent konkreti savivaldybė nuspręstų kitaip. Viešbučių ir kitos patalpos gali būti panaudotos izoliuoti asmenis atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu.

Nuotolinis darbas

 • Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, valstybės ir savivaldybių valdomos įmonės turi organizuoti darbą ir aptarnauti klientus nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje.
 • Privačiam sektoriui nėra numatytas reikalavimas dirbti nuotoliniu būdu, tačiau yra rekomenduojama taip veikti. Taigi, siūlome nedelsiant įsivertinti nuotolinio darbo galimybę ir, jei įmanoma, darbuotojų darbą organizuoti nuotoliniu būdu.

Force majeure

Karantino paskelbimas nereiškia, kad force majeure aplinkybes galima laisvai taikyti. Dėl galimybės taikyti force majeure bei galimybių keisti ar nutraukti sutartis pasikeitus aplinkybėms turi būti vertinama kiekvienu atveju atskirai. Taip pat svarbu, kad asmenys, kuriems kyla sunkumų vykdyti sutarties sąlygas, privalo kuo anksčiau reaguoti ir informuoti kitą sutarties šalį (daugiau skaitykite čia – informacija anglų k.).

VMI parama verslui

Verslai, patiriantys nuostolių dėl COVID-19, gali tikėtis mokesčių administratoriaus paramos – Valstybinė mokesčių inspekcija ragina su sunkumais susiduriančias įmones kreiptis dėl mokestinės paskolos (mokesčių mokėjimo atidėjimo ar mokėjimo dalimis). Šiuo metu Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia nukentėjusių įmonių sąrašą, į kurį įtraukti verslai automatiškai, be atskiro prašymo yra atleidžiami nuo delspinigių ir nevykdomas įmonių mokesčių išieškojimas iki ekstremalios situacijos pabaigos ir du mėnesius po jos. Įmonės, kurios finansinius sunkumus patiria, tačiau į šį sąrašą nepateko, nepraranda teisės kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją su prašymu dėl analogiškų priemonių taikymo. Taip pat taikomos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės. Išsamesnė informacija pateikiama VMI puslapyje.

Darbuotojų atvykimas į darbo vietą

Karantino paskelbimas nereiškia, kad paveiktų verslų darbuotojai automatiškai gali neateiti į darbo vietą. Šiuos klausimus bendrovės turi išspręsti pačios ir atitinkamai informuoti darbuotojus (daugiau skaitykite čia).

Atsiskaitymas grynaisiais pinigais

Atsiskaitymas grynaisiais pinigais nėra draudžiamas (tačiau rekomenduojama nenaudoti grynųjų pinigų).

Lietuvos piliečių atvykimas ir išvykimas iš Lietuvos

 • Lietuvos piliečiams nėra draudžiama grįžti į Lietuvą iš bet kokių teritorijų, įskaitant tas, kurios yra padidintos rizikos zonose.
 • Lietuvos piliečiams draudžiama išvykti iš Lietuvos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo nuolatinę gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, yra vairuotojai ar įgulų nariai, vykdantys tarptautinius komercinius vežimus, arba išvyksta Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.

Užsienio piliečių atvykimas į Lietuvą

Draudžiama atvykti užsieniečiams, išskyrus:

 • vairuotojus ir įgulų narius, kai vykdomas komercinis tarptautinis krovinių vežimas;
 • Lietuvos piliečių šeimos narius;
 • užsieniečius, turinčius teisę gyventi Lietuvoje (t.y. leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje turinčius ne ES piliečius ir ES piliečius, turinčius pažymėjimą, patvirtinantį teisę laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje). Atkreipiame dėmesį, kad vizas turintys asmenys neturi teisės gyventi Lietuvoje ir todėl gali būti neįleisti į šalį;
 • užsieniečius, turinčius diplomatinį imunitetą ir privilegijas, NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis, juos aptarnaujantį personalą ir jų šeimos narius;
 • užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais yra išduodamas Vyriausybės leidimas atvykti į Lietuvą;
 • leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos teritoriją be būtinojo sustojimo.

Iš užsienio atvykusių asmenų izoliacija

Visiems asmenims, atvykusiems iš bet kokių užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija. Šis reikalavimas netaikomas COVID-19 simptomų neturintiems vairuotojams ir įgulų nariams, kai vykdomas komercinis tarptautinis krovinių vežimas (jiems izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvą iki išvykimo iš jos, tačiau ne daugiau kaip 14 dienų).