Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir karantiną, šiandien (kovo 16 d.) teisingumo ministras pasirašė įsakymą, kuriuo iš esmės sustabdoma visų notarų biurų veikla dviem savaitėms (iki kovo 31 d.). Planuojama, kad nuo kovo 16 d. iki pat mėnesio pabaigos notarai negalės priimti asmenų ir neatliks jokių notarinių veiksmų. Taigi sustabdomas notarinis uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo–pardavimo, nekilnojamojo turto perleidimo, įmonių steigimo ir kitų notariškai tvirtintinų sandorių tvirtinimas bei notarinių veiksmų atlikimas. Plačiau skaityti čia.

Šiuo metu numatytas taikomų apribojimų terminas yra iki kovo 31 d., tačiau, jeigu karantinas būtų pratęstas, tikėtina, kad šis terminas taip pat ilgėtų.

Įmonių steigimas

Asmenys, kuriems yra būtina įsisteigti įmonę, šiuo laikotarpiu gali tai padaryti elektroniniu būdu.

Individualiąją įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją, mažąją bendriją, viešąją įstaigą ar labdaros ir paramos fondą galima įsteigti elektroniniu būdu, naudojantis Registrų centro savitarna. Vis dėlto šiuo atveju galios tam tikri apribojimai, iš kurių svarbiausi yra šie:

  • turi tikti vienkalbiai, standartiniai Vyriausybės parengti pavyzdiniai numatomos steigti įmonės įstatai (tačiau po steigimo ir pasibaigus karantinui juos būtų galima pasikeisti);
  • būtina turėti kvalifikuotą elektroninį parašą (mobilųjį ar stacionarųjį);
  • patalpos, kuriose bus registruojama įmonė, negali būti areštuotos, o jų savininkas (jeigu juo nėra steigėjas) privalės elektroniniu parašu pasirašyti sutikimą dėl patalpų naudojimo įmonės buveinės adresui.

Įstatinio kapitalo didinimas, mažinimas ir kiti įstatų keitimai

Elektroniniu būdu taip pat gali būti keičiami bendrovių įstatai – tai aktualu, pavyzdžiui, didinant arba mažinant bendrovių įstatinį kapitalą.
Tokie pakeitimai taip pat gali būti vykdomi elektroniniu būdu per Registrų centro savitarną.
Tokiu atveju galioja visi steigimo atveju aprašyti apribojimai (iš kurių ypač aktualus –yra standartinių įstatų privalomumas).
Duomenis Registrų centrui pateikti gali bendrovės vadovas arba jo įgalioti asmenys.

Sandoriai, susiję su uždarųjų akcinių bendrovių akcijomis

Remiantis Civiliniu kodeksu, uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo–pardavimo sandoriams netaikomas notarinio tvirtinimo reikalavimas, jeigu uždarosios akcines bendrovės akcijų apskaita yra perduota finansinių priemonių apskaitos profesionalams – bankams arba finansų maklerių įmonėms.

Taigi, esant poreikiui sudaryti uždarosios akcinės bendrovės akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, gali būti tikslinga uždarosios akcinės bendrovės akcijų apskaitą perduoti profesionaliems akcijų apskaitos tvarkytojams.