Seimui pateiktas pasiūlymas leisti notarams tvirtinti sandorius nuotoliniu būdu ir dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu. Be to, 2020 m. balandžio 22 d. Vyriausybė patvirtino Notariato įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo ketinama įteisinti notarinių veiksmų atlikimą naudojant šiuolaikines informacines technologijas. Numatoma, kad notarai galės atlikti visus notarinius veiksmus nuotoliniu būdu (taip pat ir užsienyje esančių asmenų atžvilgiu), išskyrus tam tikrus atvejus, susijusius su testamentais ir patvirtinimais, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje. Šiuo metu visi notariniai veiksmai turi būti atliekami tik notaro biure (yra vos kelios išimtys, daugiausia susijusios su kliento sveikatos būkle).

Pataisų projekte numatyta, kad notaro patvirtinti elektroniniai dokumentai turės būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Nuotoliniu būdu atlikdamas notarinį veiksmą, notaras turės tinkamai nustatyti asmens tapatybę ir reiškiamą asmens valią, kuri bus patvirtinta to asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. Numatoma, kad visos šios priemonės bus užtikrintos per Notarų rūmų bendrą informacinių technologijų platformą. Notarai taip pat turės užtikrinti elektroninės informacijos saugumą ir kibernetinį saugumą.

Šie pakeitimai dar neapsvarstyti Seime, o patvirtinus nuotolines notarų paslaugas, jas būtų galima pradėti teikti nuo 2020 m. spalio mėn.