2020 m. balandžio 15 d. Vyriausybė priėmė pakeitimus, švelninančius kai kuriuos šiuo metu šalyje galiojančio karantino reikalavimus. Pakeitimai įsigaliojo nuo 2020 m. balandžio 16 d.

Renginių organizavimas

Nebetaikomas draudimas organizuoti renginius ir susibūrimus atvirose ir uždarose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra ne daugiau kaip 2 asmenys (ribojimas netaikomas artimiesiems giminaičiams, įtėviams, įvaikiams, globėjams ir rūpintojams).

Parduotuvių veikla

Savo veiklą gali atnaujinti parduotuvės (įskaitant parduotuves prekybos ir pramogų centruose), atitinkančios šiuos reikalavimus:

  • į parduotuvės patalpas patekti įrengtas atskiras tiesioginis įėjimas iš lauko; ir
  • parduotuvės patalpose ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų srautas – vienam lankytojui užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m2 prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.

Paslaugų teikimas

Fizinis lankytojų aptarnavimas leidžiamas stacionariose paslaugų teikimo vietose, jei laikomasi šių reikalavimų:

  • užtikrinamas ne ilgesnis kaip 20 minučių tiesioginis kontaktas su paslaugos gavėju; ir
  • paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – vienam lankytojui užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m2 patalpų plotas, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui.

Galioti liekantys ribojimai

Kiti veiklos ribojimai, numatyti 2020 m. kovo 14 d. Vyriausybės nutarime, kol kas lieka galioti tokia pačia apimtimi, įskaitant draudimą vykdyti šią veiklą:

  • teikti grožio paslaugas,
  • vykdyti lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklą,
  • lankytis kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigose ir vykdyti jų veiklą,
  • vykdyti sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veiklą (išskyrus individualias medicininės reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu),
  • vykdyti viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veiklą (išskyrus, kai maistą galima išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti fiziniams ir juridiniams asmenims, laikantis higienos reikalavimų).

Paslaugų teikimo ir prekybos vietose turi būti užtikrinamos būtinos visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygos, o darbuotojai ir pirkėjai turi būti aprūpinti būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.