Kylant nerimui dėl artėjančios recesijos bei nebūtinai tikintis tokių gerų finansinių rezultatų kaip 2022 ar 2021 metais, pats metas susimąstyti dėl poreikio pasirinkti tinkamą avansinio pelno mokesčio (PM) apskaičiavimo būdą.

Įmonė, kurios pajamos praėjusiais metais buvo didesnės kaip 300 000 eurų, teikia avansinio pelno mokesčio deklaraciją (FR0430), nepriklausomai nuo to, ar ji šiemet dirba pelningai. Kitaip tariant, net ir prognozuojant, kad veikla šiais metais bus nuostolinga, nepriėmus tinkamų sprendimų (nepasirinkus tinkamo PM apskaičiavimo būdo), gali tekti mokėti avansinį PM, paskaičiuotą pagal gerus praėjusių metų rezultatus.

Iki kovo 15 d. reikia pasirinkti avansinio PM apskaičiavimo būdą ir pateikti avansinio PM deklaraciją

Įmonė gali pasirinkti avansinį PM skaičiuoti ne pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, o pagal numatomą mokestinio laikotarpio PM sumą. Tiesa, sprendimus reikia priimti jau dabar, nes Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikti avansinio PM deklaraciją reikia iki kovo 15 d. Atitinkamai, iki tol reikia nuspręsti, kokį avansinio PM apskaičiavimo būdą taikyti.

Įmonės avansinio PM sumą gali apskaičiuoti dviem būdais:

  • Pagal praėjusių metų veiklos rezultatus. Jei pasirenkamas šis būdas, avansinio PM deklaracija už sausio-birželio mėnesius pateikiama ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o už liepos-gruodžio mėnesius pateikiama ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 dienos.
  • Pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą. Jei pasirenkamas šis būdas, avansinio PM deklaracija pateikiama ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos.

Apskaičiavimas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus

Jeigu avansinis PM apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, už sausio-birželio mėnesius šis mokestis apskaičiuojamas pagal faktiškai apskaičiuotą PM sumą už mokestinį laikotarpį, buvusį prieš praėjusį mokestinį laikotarpį (t. y. už 2023 m. I pusmetį – pagal 2021 m. rezultatus). Avansinis PM už liepos-gruodžio mėnesius apskaičiuojamas pagal praėjusį mokestinį laikotarpį faktiškai apskaičiuotą PM sumą (t. y. 2023 m. II pusmetį – pagal 2022 m. rezultatus). Kiekvieno ketvirčio mokėtinas PM sudarys atitinkamai 1/4 faktiškai per minėtus mokestinius laikotarpius apskaičiuoto pelno mokesčio sumos.

Apskaičiavimas pagal numatomą mokestinio laikotarpio PM sumą

Jeigu avansinis PM apskaičiuojamas pagal numatomą (prognozuojamą) mokestinio laikotarpio PM sumą, įmonė gali pasirinkti avansinį PM mokėti kas ketvirtį po 1/4 numatomos mokestinio laikotarpio PM sumos. Jeigu avansinio PM deklaracijoje apskaičiuota numatyta PM suma yra mažesnė kaip 80 procentų metinėje PM deklaracijoje apskaičiuotos pelno mokesčio sumos, nuo kiekvieną ketvirtį nesumokėtos avansinio pelno mokesčio sumos skaičiuojami delspinigiai.

Kaip pakeisti avansinio PM mokėjimo būdą

Įmonės, kurios mano, kad moka per daug ar galbūt per mažai avansinio pelno mokesčio, vieną kartą per metus (ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.) turi teisę pakeisti avansinio PM mokėjimo būdą. Pavyzdžiui, avansinio PM apskaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus būdą galima pakeisti į PM mokėjimą pagal numatomus rezultatus. Pakeisdama mokesčio apskaičiavimo būdą įmonė turi patikslinti, t. y. iš naujo pateikti užpildytą avansinio pelno mokesčio deklaraciją (FR0430 forma).

Įmonės, kurioms nereikia mokėti avansinio PM

  • naujai įregistruotos įmonės pirmaisiais mokestiniais metais; antraisiais mokestiniais metais įmonė, pasirinkusi avansinį PM mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, pradeda mokėti avansinį PM nuo mokestinio laikotarpio septinto mėnesio;
  • įmonės, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 300 000 eurų.