Vyrauja įsitikinimas, kad įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais vienintelė išeitis yra nutraukti veiklą ir bankrutuoti. Visgi egzistuoja ir rečiau aptariama alternatyva. Tai restruktūrizavimas, kuris gali padėti įveikti finansinius sunkumus ir išsaugoti įmonės veiklos tęstinumą. Restruktūrizavimo procesų skaičius šiemet, lyginant su praėjusiais metais, išaugo dvigubai, o tai rodo besikeičiantį pačių įmonių ir teismų požiūrį bei dedamas pastangas išgelbėti su problemomis susiduriantį verslą. Tačiau restruktūrizavimas yra ganėtinai sudėtingas procesas, kuriam reikia iš anksto tinkamai pasirengti.

Visų pirma, dar prieš inicijuojant restruktūrizavimo procesą svarbu įsivertinti, ar bendrovė yra išties pajėgi toliau veikti. Jei reikiamų pajėgumų nėra, net ir tinkamai suplanuotas procesas negalės būti įgyvendintas. Dėl to svarbu atsakingai įvertinti, kokius infrastruktūros, žaliavų ir piniginių lėšų išteklius bendrovė turi, kiek ir kokių kaštų lems veiklos tęstinumo išsaugojimas ir iš ko šie kaštai bus padengiami.

Visą vyresniosios teisininkės Gretos Kubiliūnaitės komentarą skaitykite lrt.lt.