2020 m. balandžio 21 d. Seimas priėmė Naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymo įstatymą (COVID-19 Įstatymas).

Šio įstatymo pagrindu, be kita ko, yra:

  1. Laikinai – karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius po karantino laikotarpio pabaigos – sustabdyta įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl įmonės nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) bylos inicijavimo;
  2. Karantino laikotarpiu ilginamas terminas, per kurį kreditoriai įgyja teisę kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos skolininkams inicijavimo.

Tačiau vadovų atleidimas nuo pareigos teisme inicijuoti nemokumo bylą nėra absoliutus.
Tam, kad įmonės vadovo atžvilgiu nebūtų taikoma tokia pareiga, vadovas privalo raštu kreiptis į kreditorius ir siūlyti jiems sudaryti susitarimą dėl pagalbos (tokio susitarimo pavyzdžiu gali būti susitarimas dėl prievolės įvykdymo termino atidėjimo (pratęsimo), reikalavimo įvykdyti prievolę ar jos dalį atsisakymo, prievolės pakeitimo kita prievole ir pan.). Pranešime kreditoriams turi būti nurodytas ne trumpesnis kaip 15 dienų terminas sprendimui dėl tokio susitarimo sudarymo priimti.

COVID-19 įstatymo pagrindu šio termino skaičiavimas yra sustabdomas ir juridinio asmens vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo arba inicijuoti bankroto procesą ne teismo tvarka netaikoma karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo jo atšaukimo. Pasibaigus pastarajam laikotarpiui, 15 dienų termino skaičiavimas bus atnaujintas. Jeigu per jį vadovui ir kreditoriams nepavyks sudaryti susitarimo dėl pagalbos, vadovas privalės inicijuoti įmonės nemokumo bylą teisme.

Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą, kreditoriai įgyja teisę kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos skolininkui inicijavimo, jeigu prieš tai jie nustatė mažiausiai 15 dienų terminą prievolei įvykdyti, susitarimui dėl pagalbos sudaryti ar sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti. Nenustačius tokio termino ar jam nesuėjus, kreditorius negali kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos inicijavimo.

COVID-19 Įstatymu šis terminas yra sustabdomas karantino laikotarpiu. Kitaip tariant, tol, kol galios karantinas, šis terminas nebus skaičiuojamas. Tai reiškia, kad karantino laikotarpiu teismai nenagrinės pareiškimų dėl nemokumo bylų įmonėms, kurioms taikoms COVID-19 Įstatymas, inicijavimo.

COVID-19 Įstatymas taikomas įmonėms, kuriuos su finansiniais sunkumais susidūrė ir (ar) tapo nemokios dėl COVID-19 krizės. Tai reiškia, kad šis įstatymas ir jo pagrindu taikomos „lengvatos“ nebus taikomos įmonėms, kurios su finansiniais sunkumais susidūrė iki COVID-19 krizės ar ne dėl jos.

Priimant COVID-19 Įstatymą buvo pasiremta Vokietijos, Latvijos, Liuksemburgo, Ispanijos, Suomijos bei Slovėnijos pavyzdžiais. Todėl belieka pasidžiaugti, kad Lietuva pasekė užsienio šalių praktika, kuri, tikimasi, stimuliuos ekonomiką, leis greičiau atsigauti po krizės ir patirti mažesnę ekonominę žalą.

Visą „Sorainen“ vyresniojo teisininko Kazimiero Karpickio straipsnį skaitykite lrt.lt.