Pagrindinis verslo tikslas yra generuoti pelną, kuris įmonės akcininkams paprastai išmokamas dividendų forma. Nors gali atrodyti, kad privatus verslas turi teisę su uždirbtu pelnu elgtis kaip panorėjęs, tačiau įstatymai numato tam tikrus apribojimus dėl dividendų išmokėjimo, į kuriuos įmonėms privalu atsižvelgti. Kitu atveju, kaip rodo ir šviežiausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) praktika, neteisėtai išmokėti dividendai iš įmonės akcininkų gali būti išieškoti teisiniu keliu.

Su pelnu elgtis, kaip panorėjus, galima ne visada

Akcinių bendrovių įstatymas numato keletą atvejų, kai visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo išmokėti dividendus. Apribojimai dėl dividendų išmokėjimo taikomi tuomet, kai įmonė turi neįvykdytų prievolių, kurių įgyvendinimo terminai yra suėję iki sprendimo išmokėti dividendus dienos.

Visą straipsnį skaitykite lrt.lt.