Prasidėjus karui Ukrainoje dar daugiau verslų atkreipė dėmesį į paramos rinkimą ir nusprendė patys to imtis. Visgi vien tik paskelbti apie paramos rinkimą ir laukti lėšų nepakanka. Kiekvienai organizacijai reikia atlikti kelis svarbius žingsnius, be kurių gali nukentėti ne tik ji pati, bet ir paramą padedanti rinkti finansų ar finansinių technologijų įstaiga bei paramos davėjai.

Gali stabdyti operacijas

Visų pirma, ne visos organizacijos turi teisę rinkti paramą. Labdaros ir paramos įstatymas numato ribotą paramos gavėjų sąrašą. Į jį patenka labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai ir kiti ne pelno siekiantys juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Taip pat tokioms organizacijoms būtina turėti paramos gavėjo statusą.

Visą straipsnį skaitykite lrt.lt portale.