Nuo lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigalioja Konkurencijos įstatymo pakeitimai, kurie įmonėms pažers nemažai naujovių. Nors bene labiausiai yra aptarinėjami su solidaria atsakomybe už pažeidimus ir baudų dydžiais susiję pakeitimai, tačiau verslui ne mažiau reikšmingos gali būti ir kitos įstatymo pataisos, pavyzdžiui, susijusius su įmonių junginių, tokių kaip konsorciumai ar asociacijos, atsakomybe, galimybe būti atleistam nuo baudos ar ją sumažinti bei koncentracijų nagrinėjimu.

Įstatymo pasikeitimai yra aktualūs bet kuriame verslo sektoriuje, bet kuriame prekybos ar gamybos lygmenyje veikiančioms įmonėms, taip pat jie aktualūs visoms įmonėms, nepriklausomai nuo jų dydžio.

Advokatė, konkurencijos teisininkė Monika Mališauskaitė-Vaupšienė teigia, kad pakeistu įstatymu aiškiai įtvirtinama, kad už Konkurencijos įstatymo pažeidimus atsakinga ne tik tiesiogiai pažeidime dalyvavusi įmonė, bet ir kitos tai pačiai įmonių grupei priklausančios bendrovės. Solidari atsakomybė už pažeidimą šiuo atveju reiškia ir pareigą sumokėti Konkurencijos tarybos paskirtą baudą. Tokia pareiga būtų perkeliama ir pažeidėjo teisių bei veiklos perėmėjams.

Šie pasikeitimai verslui gali turėti išties reikšmingų pasekmių. Pavyzdžiui, jei Lietuvoje veikiančios dukterinės įmonės vadovai sudaro draudžiamą susitarimą su konkuruojančia įmone, tokiu atveju Lietuvoje neveikianti motininė kompanija taip pat gali būti įtraukiama į Konkurencijos tarybos tyrimą ir pripažinta solidariai atsakinga.

Visą straipsnį skaitykite lrt.lt.