Praėjusią savaitę Švedijos drabužių gamintojai „H&M“ Vokietijoje dėl neteisėto darbuotojų duomenų rinkimo ir jų tvarkymo skirta 35 mln. Eur bauda. Įmonė, neturėdama teisėto pagrindo ir tinkamai neinformavusi darbuotojų, rinko asmeninę informaciją, taip pažeisdama Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

Praktika rodo, kad ir dalis Lietuvos įmonių kaupia perteklinę informaciją, duomenis tvarko neturėdamos tinkamo teisinio pagrindo, dažnai nesilaikydamos pareigos iš anksto informuoti darbuotojus apie duomenų tvarkymą.

Vyresnioji teisininkė Irma Kirklytė komentuoja, jog „H&M“ atvejis parodo, kad ES valstybių narių institucijos linkusios rimtai vertinti asmens duomenų apsaugą ir darbuotojų interesus. Mūsų darbdaviams tai dar vienas priminimas, kad galima kaupti ir tvarkyti tik tuos darbuotojų duomenis, kurie būtini darbo santykiams vykdyti ir atitinka teisės aktų reikalavimus, iš anksto apibrėžtais teisėtais tikslais ir apie duomenų tvarkymą tinkamai informuojant darbuotojus.

Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas gali sukelti ne tik reputacinę žalą ir sumažinti pasitikėjimą klientų akyse – verslui taip pat gresia iki 20 mln. Eur, arba 4 proc. metinės bendros pasaulinės apyvartos siekiančios baudos.

Visą straipsnį skaitykite lrytas.lt.