Su mokesčiais ar jais susijusių įsipareigojimų optimizavimas visada, o ypač sudėtingais laikotarpiais, buvo vienas iš verslo prioritetų, leidžiančių verslui resursus panaudoti kitų neišvengiamų kaštų padengimui. Vertindami klausimo svarbą, šioje lentelėje palyginame su mokesčiais susijusių įsipareigojimų išlaidas Baltijos šalyse ir Baltarusijoje. Pateikiama informacija atspindi dabartinę teisinę situaciją, atsižvelgiant į mokestines lengvatas, taikomas kovojant su krize.

mokesčiai

1 https://www.vmi.lt/cms/asmenys-laiku-vykdantys-mokestinius-isipareigojimus-/-turintys-mokestine-nepriemoka

2 http://www.portal.nalog.gov.by/debtor/