Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė rekomendacijas verslininkams dėl medicinos priemonių ir sveikatos priežiūros paslaugų reklamos. Rekomendacijose pateikiama esminė informacija apie tokių prekių ir paslaugų reklamai taikomus reikalavimus.

Primename, kad nuo gegužės 26 d. įsigaliojo Reklamos įstatymo pakeitimai ir naujojo Reglamento dėl medicinos priemonių reikalavimai, aktualūs pardavėjams, vykdantiems medicinos priemonių ir sveikatos priežiūros paslaugų reklamą.

Kas yra priskiriama medicinos priemonių kategorijai?

Medicinos priemonėmis vadinami tokie produktai, kurių pagalba galima:

 • diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą;
 • diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti;
 • tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę;
 • suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus.

Į medicinos priemonių kategoriją patenka tokie produktai kaip, pavyzdžiui, apsauginės veido kaukės, žaizdų tvarstis, apžiūrų pirštinės, korekciniai akiniai, kontaktiniai lęšiai, kontaktinių lęšių priežiūros skysčiai, specialios ligonių lovos, įvairūs ortopediniai įtvarai, švirkštai, prezervatyvai, rentgeno aparatas, ultragarsinio įrenginio programinė įranga.

Be to, į naujojo Reglamento reguliavimo sritį įtrauktos tam tikros produktų grupės, kurioms priskiriami produktai neturi medicininės paskirties, pavyzdžiui, kontaktiniai lęšiai be regos korekcijos.

Kokia medicinos priemonių reklama yra draudžiama?

Medicinos priemonių reklamoje draudžiama:

 1. Naudoti paciento vardą, pavardę, įvaizdį (draudimas apima ir paciento išvaizdą, elgseną ar veiklą). Paciento sutikimas viešai naudoti jo atvaizdą, viešai skelbti vardą, pavardę nepanaikina Reklamos įstatyme nustatyto draudimo;
 2. Remtis sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros specialistų ar jų profesinių organizacijų rekomendacijomis, pavyzdžiui, naudoti tokius teiginius, kaip:
  • „Specialistas rekomenduoja“;
  • Rekomenduojama „profesinės organizacijos pavadinimas“.
 1. Naudoti tekstą, pavadinimus, prekių ženklus, vaizdus ir metaforinius ar kitokio pobūdžio ženklus, iš kurių naudotojas arba pacientas gali susidaryti klaidingą supratimą apie priemonės numatytą paskirtį, saugą ir veiksmingumą dėl to, kad:
  • medicinos priemonei priskiriamos funkcijos ir savybės, kurių priemonė neturi;
  • sudaromas apgaulingas įspūdis dėl gydymo ar diagnostikos, funkcijų ar savybių, kurių priemonė neturi;
  • neinformuojama apie tikėtiną riziką, susijusią su priemonės naudojimu pagal jos numatytą paskirtį;
  • rekomenduojami kitokie priemonės naudojimo atvejai negu tie, kurie buvo deklaruoti nurodant numatytą paskirtį, dėl kurios buvo atliktas priemonės atitikties vertinimas.

Šie reikalavimai taikomi ir sveikatos priežiūros paslaugų reklamai.

Galimos sankcijos už reikalavimų nesilaikymą

Atsakomybė už teisės aktų neatitinkančios reklamos skleidimą gali būti taikoma ne tik reklamos davėjui (kurio iniciatyva ir interesais naudojama reklama), bet ir reklamos paslaugų teikėjui (asmeniui, kuris teikia reklamos gamintojo, skleidėjo ar tarpininko paslaugas).

Už reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda iki 3 % metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais,  bet ne daugiau kaip 100 000 eurų, už pakartotinį pažeidimą – iki 6 % metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau kaip 200 000 eurų.

Rekomendacijos pardavėjams ir paslaugų teikėjams

Pirmiausia rekomenduojame įsivertinti savo prekių asortimentą ir įsitikinti, ar jame nėra prekių, priskiriamų medicinos priemonių kategorijai pagal Reglamento reikalavimus.

Tai padaryti galite įvertinę gamintojo pateikiamą produkto aprašymą. Kilus klausimų, įskaitant neaiškumus dėl konkrečios medicinos priemonės klasės, informaciją reikėtų tikslintis su gamintoju ar jūsų produktų tiekėju.

Jei jūsų prekių asortimente yra medicinos priemonių arba jei teikiate sveikatos priežiūros paslaugas, būtina užtikrinti, kad tokių prekių ir paslaugų reklama atitiktų naujus reikalavimus. Pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose skleidžiamai sveikatos priežiūros paslaugų reklamai pasitelkti nuomonės formuotojus yra draudžiama, nes Reklamos įstatymas draudžia atskleisti paciento tapatybę.

Mūsų Konkurencijos ir reguliuojamų industrijų komanda yra pasirengusi Jums padėti ir patarti visais aktualiais teisiniais klausimais.