Patvirtinti Civilinio kodekso pakeitimai numato papildomų reikalavimų pardavėjams, informuojantiems apie nuolaidas prekėms. Nauji reikalavimai įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d.

Pagrindinės naujovės

  • Kai bus skelbiama apie prekės kainos sumažinimą, visais atvejais turės būti nurodoma ankstesnė jos kaina.
  • Ankstesne kaina yra laikoma mažiausia kaina, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo (jeigu daiktas buvo siūlomas pirkėjams mažiau negu 30 dienų, taikomas faktinis daikto siūlymo pirkėjams terminas).
  • Tais atvejais, kai daikto kaina mažinama  laipsniškai, ankstesne kaina yra laikoma daikto kaina, buvusi iki pirmojo jos sumažinimo.

Pakeitimai netaikomi greitai gendantiems produktams, pavyzdžiui, maisto produktams, gėlėms arba prekinę vertę greitai prarandantiems daiktams.

Šie reikalavimai jau anksčiau buvo įtvirtinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) Kainų palyginimo reklamoje gairėse, kurios įsigaliojo 2020 m. gruodžio 24 d. (daugiau informacijos čia). Vis dėlto, gairės yra rekomendacinio pobūdžio, o nesilaikant Civilinio kodekso nuostatų, pardavėjams gali grėsti sankcijos.

Galimos sankcijos

Nesilaikant Civilinio kodekso reikalavimų tinkamai informuoti pirkėjus apie daikto kainos sumažinimą, numatomos neigiamos pasekmės:

  • pirkėjai turėtų teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atlyginti kitus nuostolius;
  • VVTAT už šių reikalavimų nesilaikymą galėtų skirti nuo 500 iki 5000 eurų baudą – šios sankcijos numatytos Seimo patvirtintame Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitime, kurio įsigaliojimas numatytas taip pat 2021 m. liepos 1 d.

Rekomendacijos pardavėjams

Rekomenduojame įsivertinti Jūsų įprastinę nuolaidų komunikavimo pirkėjams praktiką, taip pat susijusias įmonės vidaus politikas ir instrukcijas dėl kainodaros darbuotojams. Identifikavus neatitikimus naujiems reikalavimams, svarbu tinkamai koreguoti komunikacijos praktikas ir susijusius procesus.

Mūsų Prekybos ir vartojimo prekių komanda yra pasiruošusi Jums operatyviai padėti – susisiekime ir aptarkime Jums rūpimus klausimus.