Jau liepos 1 d.  įsigalioja darbdaviams aktualios teisinio reguliavimo naujovės – nutarimo dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo bei Užimtumo įstatymo pakeitimai. Parengėme aktualiausių pokyčių apžvalgą ir rekomendacijas, į ką įmonės turėtų atkreipti dėmesį.

Keičiasi tvarka dėl mažesnių dienpinigių mokėjimo

Įsigaliojus pakeitimams, tose įmonėse, kuriose nėra kolektyvinės sutarties, dienpinigių dydžio mažinimui nebereikės darbuotojų sutikimo. Iki šiol susitarimas dėl dienpinigių mažinimo turėjo būti įtvirtinamas kolektyvine arba darbo sutartimi (t. y. darbuotojo (arba darbuotojų atstovų) ir darbdavio susitarimu).

Tačiau  mažesnius dienpinigių dydžius bus galima mokėti, tik jeigu dienpinigių dydžiai bus diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, numatytus kolektyvinėje sutartyje, o jei jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte.

Taikomi reikalavimai

  • Sumažinti dienpinigių dydžiai turi būti diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, t. y. nepakanka nurodyti standartinės formuluotės, kad komandiruotės metu darbuotojui mokama ne mažiau kaip 50 % Vyriausybės nustatytos dienpinigių normos ir skirtingoms komandiruotėms be jokių kriterijų taikyti skirtingus dienpinigių dydžius. Objektyvūs kriterijai galėtų būti komandiruotės trukmė, sudėtingumas, konkrečios šalys, darbdavio komandiruotės metu kompensuojamų kitų darbuotojo išlaidų dydis ir kt.
  • Sprendimas dėl dienpinigių mažinimo turi būti numatytas kolektyvinėje sutartyje arba vietiniame norminiame teisės akte (pvz., darbo tvarkos taisyklėse, komandiruočių tvarkoje, politikoje ar pan.), o ne darbo sutartyje.
  • Prieš nustatant naują vidinę tvarką dėl dienpinigių mažinimo, turi būti įvykdyta informavimo ir konsultavimo procedūra – darbuotojų atstovai turi sužinoti apie ketinimą nustatyti mažesnius dienpinigius ir turėti galimybę dėl to išsakyti savo nuomonę. Neįvykdžius šios procedūros darbdavio sprendimas dėl dienpinigių dydžių nustatymo gali būti panaikintas darbo ginčus nagrinėjančių organų sprendimais.
  • Darbuotojai su nauja tvarka turi būti supažindinti raštu.

Rekomendacijos darbdaviams

  • Jeigu darbo sutartis numato, kad darbdavys turi teisę mažinti dienpinigius – sutarties keisti nebūtina, tačiau darbdavys turės laikytis ir naujo reguliavimo. Taigi, net ir esant darbuotojo sutikimui darbo sutartyje, reikės pagrįsti dienpinigių mažinimą vidine tvarka (arba kolektyvine sutartimi, kai tokia sudaroma).
  • Jeigu darbo sutartis nenumato, kad darbdavys turi teisę dienpinigius mažinti – darbo sutarties koreguoti nereikia, tiesiog galima pradėti taikyti naują reguliavimą ir priimti įmonės vidinę tvarką ar politiką (arba sudaryti/papildyti kolektyvinę sutartį, kai tokia sudaroma). Žinoma, svarbu nepraleisti informavimo ir konsultavimo procedūrų bei vėliau su priimta tvarka supažindinti darbuotojus raštu.

Užimtumo įstatymo pakeitimai: siekiama pritraukti specialistus iš užsienio

Priėmus Užimtumo įstatymo pakeitimus, įtvirtintos naujos finansinės paskatos darbuotojams ir darbdaviams. Taip tikimasi paskatinti trūkstamų aukštos kvalifikacijos specialistų iš užsienio pritraukimą, taip pat susigrąžinti į Lietuvą anksčiau išvykusius tautiečius, kurių profesijos yra įtrauktos į trūkstamųjų sąrašą. Pakeitimuose numatytos ir specialios sąlygos Lietuvoje įsidarbinantiems Ukrainos piliečiams.

Išmoka iš užsienio atvykstantiems darbuotojams ir jų darbdaviams

Numatomos dvi naujos išmokos: atvykimo išmoka darbuotojui ir išmoka darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją. Išmokos bus taikomos pritraukiant aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų specialistus, kai toks darbuotojas atvyksta iš užsienio. Jis gali būti tiek prieš tai emigracijoje gyvenęs ir dirbęs lietuvis, tiek užsienio pilietis. Svarbu, kad jis pastaruosius 5 metus nebūtų laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.

Norint gauti atvykimo išmoką, asmuo turės atitikti kai kuriuos reikalavimus, pavyzdžiui, su darbdaviu sudaryti neterminuotą darbo sutartį dėl darbo funkcijų atlikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje, asmens vidutinis darbo užmokestis turės būti bent 4,1 MMA (2,993 eurų bruto).

Atvykimo išmokos dydis bus 4,1 MMA (2,993 eurų bruto) ir išmokas skirs Užimtumo tarnyba, į kurią bus galima kreiptis ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo darbo Lietuvoje pradžios. Tokia išmoka siekiama kompensuoti darbuotojo persikraustymo į Lietuvą išlaidas.

Darbdavys, pritraukęs išvardintas sąlygas atitinkantį darbuotoją, taip pat turės teisę gauti išmoką. Tačiau išmoka nemokama, jeigu pritrauktas darbuotojas per pastaruosius 5 kalendorinius metus buvo šio darbdavio ar kitos jo grupės įmonės darbuotojas. Kitaip tariant, ši paskata nebus taikoma darbuotojų relokacijos iš vienos grupės įmonės (užsienyje) į kitą grupės įmonę (Lietuvoje) atveju.

Išmokos darbdaviui dydis bus lygus įdarbinto asmens vidutiniam vieno mėnesio bruto darbo užmokesčiui, bet ne didesnis kaip 7,2 MMA (5,256 eurų bruto). Išmokas skirs Užimtumo tarnyba, į kurią bus galima kreiptis ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo darbuotojo darbo Lietuvoje pradžios.

Kitokios sąlygos, kai įdarbinami Ukrainos piliečiai

Lietuvoje įsidarbinusiems Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos vykdomų karinių veiksmų, naująją išmoką gauti yra paprasčiau. Jiems netaikomas reikalavimas dirbti pagal profesiją, įtrauktą į Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Taigi, pakanka neterminuotos darbo sutarties dėl bet kokių darbo funkcijų. Taip pat yra taikoma žemesnė atlygio kartelė – pakanka 1752 eurų atlyginimo bruto vietoje 2993 eurų, taikomų kitų šalių piliečiams.  Tiesa, jei darbdavio kitiems darbuotojams mokamas vidutinis atlyginimas yra aukštesnis nei 1752 eurai, tokiu atveju ir įdarbintiems Ukrainos piliečiams jis privalo mokėti ne mažiau. Be to, Ukrainos piliečiai dėl atvykimo išmokos gali kreiptis į Užimtumo tarnybą anksčiau nei bendru atveju, t.y. po 3 mėnesių, o ne po 6 mėnesių nuo darbo Lietuvoje pradžios.

Galima daryti išvadą, kad atvykimo išmoka Ukrainos piliečiams, visų pirma, yra tam tikra palaikymo forma, solidarizuojantis su ukrainiečiais, kuriems teko palikti savo namus prasidėjus karui, ir siekiant paskatinti juos ateiti į darbo rinką.

Atkreipiame dėmesį, kad įdarbinęs Ukrainos pilietį pagal lengvatines sąlygas, darbdavys negalės pretenduoti į darbdaviui skirtą išmoką už darbuotojo iš užsienio pritraukimą.