Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė nekilnojamojo turto sektoriui aktualių PVM įstatymo komentaro papildymų. Šio sektoriaus apmokestinimui PVM įtakos taip pat turės ES Teisingumo Teismo sprendimai svarbiose bylose. Pateikiame glaustą svarbiausių naujienų apžvalgą, kurioje taip pat aptariame galimą jų poveikį nekilnojamojo turto sektoriui.

 

ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO APMOKESTINIMAS PVM

Keičiasi žemės statybai apibrėžimas

VMI papildė PVM įstatymo komentarą, apibrėžiantį, kas laikoma žeme statybai. Daugiausiai papildymų susiję su „Kitos“ paskirties žeme. Iki šiol žemės sklypo priskyrimas žemei statyboms priklausė nuo naudojimo būdo. Dabar žemės pardavimo apmokestinimas PVM priklausys ir nuo to, ar nustatyta specialių žemės naudojimo sąlygų, ribojančių statybą, taip pat ar tokios sąlygos nustatytos visam žemės sklypui, ar tik jo daliai. VMI komentare pateikiamas detalus kriterijų ir vertintinų dokumentų sąrašas.

Detaliau skaitykite čia: PVMĮ komentaras (pakeitimai atskirai skelbiami nebuvo, tad naujų nuostatų ieškokite 2019 m. kovo 13 d. komentaro redakcijoje).

Žemės sklypo su senais statiniais pardavimas

ES Teisingumo Teisme nagrinėjama byla dėl sandorio šalių tikslo svarbos apmokestinant sandorį PVM – pavyzdžiui, ar parduodama žemė statybai (apmokestinama PVM), ar žemės sklypas su senais statiniais (neapmokestinama PVM). 2019 m. pradžioje teismo generalinis advokatas pateikė teismui savo rekomendacinę išvadą, kurioje siūlo apriboti šalių tikslų įtaką sandorio apmokestinimui PVM, nes tai pernelyg subjektyvios aplinkybės. Galutinis ES Teisingumo Teismo sprendimas šioje byloje turės įtakos VMI nustatomoms sisteminėms taisyklėms ir individualių situacijų vertinimui.

Įmonėms, įsigyjančioms žemę su senais pastatais ir ketinančioms juos griauti, taip pat aktualus ES Teisingumo Teismo sprendimas dėl pastatų griovimo darbų apmokestinimo PVM. Teismas nurodė, kad tais atvejais, kai griovimo darbus atliekančiai įmonei suteikiama teisė pasilikti griovimo atliekas, kurios gali būti perparduodamos, ir griovimo darbų kaina dėl to atitinkamai mažinama, sandorio šalys vykdo du PVM apmokestinamus tiekimus (t. y. mainus): griovimo paslaugų ir atliekų pardavimo. Sudarant tokias sutartis svarbu įvertinti, ar tinkamai nustatytos sandorio šalių PVM prievolės.

NUOMININKŲ KOMPENSUOJAMOS IŠLAIDOS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS

VMI aptarė atvejus, kada paslaugas galima perparduoti, o kada jų vertė turi būti įtraukiama į nuomos paslaugų apmokestinamąją vertę. VMI nurodė, kad komunalinės paslaugos gali būti perparduodamos nuomininkams su PVM, tik jei nuomininkas turi galimybę mokėti už faktiškai jo sunaudotas prekes ir paslaugas (pavyzdžiui, kai yra skaitiklis, pagal kurį nustatomas konkretaus nuomininko suvartojimas). Jei komunalinių ir kitų paslaugų kaštai nuomininkams išdalijami pagal ploto ar panašų kriterijų, išlaidų vertė turi būti įtraukiama į nuomos paslaugos kainą.

Naujos nuostatos ypač svarbios įmonėms, nuomojančioms turtą ne PVM mokėtojams. Įsigalioję pakeitimai didelės įtakos turės ir mišrią veiklą vykdančioms įmonėms, o tokių įmonių galutinis PVM rezultatas priklausys nuo pasirinkto mišrios PVM atskaitos kriterijus (pajamų ar ploto, bendras ar taikomas kiekvienam objektui atskirai).

Detaliau skaitykite čia: PVMĮ komentaras (pakeitimai atskirai VMI svetainėje neprieinami, tad naujų nuostatų ieškokite 2019 m. kovo 13 d. komentaro redakcijoje).

AR GALIMA NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO PARDAVIMĄ LAIKYTI VERSLO PERLEIDIMU?

VMI neseniai paskelbė naujo PVM įstatymo komentaro projektą, pagal kurį objekto pardavimas galėtų būti laikomas verslo perleidimu, neapmokestinamu PVM, jei iki perleidimo šis objektas būtų išnuomotas ir generavęs pajamas pardavėjui. Projekte, deja, neaptariama, ar turėtų būti išnuomotas visas objektas, ar pakaktų jo dalies nuomos, kiek laiko iki pardavimo pajamos turėtų būti generuojamos ir panašiai.

Šis komentaras kol kas nepatvirtintas, nes VMI, mūsų žiniomis, galutinės pozicijos šiuo klausimu vis dar nėra suformavusi. Individualiose situacijose VMI pastaruoju metu dėmesį kreipia ne vien į nuomą ir pajamų generavimą, bet ir į tai, ar iš tikrųjų perleidžiami visi elementai, būtini nuomos veiklos tolesniam vykdymui, bei į šalių tikslus sudarant sandorį. Šiuo klausimu trūksta aiškių kriterijų ir praktikoje VMI pozicija dažnai kinta, todėl rekomenduojame itin atidžiai vertinti visus šiuo metu sudaromus išnuomotų ar nuomai ruošiamų objektų pardavimo sandorius.

Apžvalgą parengė partnerė Saulė Dagilytė ir vyresniosios teisininkės Rasa Mikutienė bei Gerda Skirbutienė