2020 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtino valstybės pagalbos schemą dėl dalies nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui.

Pagalbos schema įsigaliojo 2020 m. gegužės 4 d., o dėl šios pagalbos priemonės suteikimo nuomininkai turi kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).

Kas gali gauti kompensaciją

Pagrindiniai reikalavimai nuomininkui, norinčiam pretenduoti į dalinį nuomos mokesčio kompensavimą:

  • vykdoma pagrindinė nuomininko veikla karantino laikotarpiu buvo arba yra uždrausta Vyriausybės nutarimu ir draudimo laikotarpiu jis šios veiklos nevykdė;
  • nuomotojas po karantino paskelbimo datos yra sumažinęs nuomos mokestį nuomininkui ne mažiau kaip 30 %;
  • nuomininko metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. eurų arba jo turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 mln. eurų;
  • nuomos sutartis pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d., o paraiškos pateikimo metu ji yra galiojanti ir registruota Registrų centre;
  • nuomininkas paraiškos dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo pateikimo metu yra pateikęs 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį Registrų centrui.

Kompensacijos dydis ir teikimo laikotarpis

Didžiausias galimas dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį – 50 % nuomos mokesčio, o bendra vienam nuomininkui teikiamo finansavimo suma negali viršyti 800 000 eurų.

Kompensacija teikiama nuo 2020 m. kovo 16 d. ir iki ne trumpiau kaip 60 kalendorinių dienų po karantino laikotarpio pabaigos.

Kokią informaciją reikia pateikti

Kartu su paraiška nuomininkas turi pateikti sąskaitas faktūras už 2020 m. vasario mėnesį suteiktas nuomos paslaugas ir mėnesius, kuriais jam iki paraiškos pateikimo dienos buvo suteikta nuomotojo nuolaida.

Detalesnę informaciją apie nuomos mokesčio kompensaciją ir paraiškos formą galima rasti INVEGA puslapyje.

Nuomos sutarties registracija Registrų centre

Nuomos sutartį Registrų centre gali įregistruoti tiek nuomininkas, tiek nuomotojas. Norint registruoti nuomos sutartį Registrų centrui reikia pateikti:

  • nekilnojamojo turto nuomos sutarties originalą;
  • jeigu nuomojamos patalpoms ar pastatui Nekilnojamojo turto registre yra įregistruota hipoteka, kartu su nuomos sutarties originalu reikia pateikti ir hipotekos kreditoriaus sutikimą (leidimą) dėl įkeisto nekilnojamojo turto nuomos, nebent hipotekos sutartyje yra numatytas hipotekos kreditoriaus sutikimas patalpų nuomai.

 

Mūsų Nekilnojamojo turto komanda yra pasirengusi Jums padėti ir atsakyti į visus kylančius klausimus.