2020 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Konkurencijos įstatymo pakeitimai, kurie dar labiau didina konkurencijos teisės pažeidimų prevencijos poreikį verslui.

Griežtėjanti atsakomybė už visus Konkurencijos įstatymo pažeidimus bei reikšmingai išaugusios baudos gali nulemti verslų pabaigą.

Įstatymo pakeitimai yra aktualūs bet kuriame verslo sektoriuje ir bet kuriame prekybos ar gamybos lygmenyje veikiančioms įmonėms, taip pat visoms įmonėms, nepriklausomai nuo jų dydžio.

Visi veiksmai, kurie buvo atlikti iki 2020 m. lapkričio 1 d. dar bus vertinami pagal senąsias taisykles, o praktikos, kurios prasidėjo iki įstatymo įsigaliojimo, tačiau tęsiasi ir po to bus vertinamos pagal naujas taisykles.

Aptariame įstatymo pakeitimus, susijusius su griežtėjančia atsakomybe, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį verslui.

Solidari įmonių grupės atsakomybė už konkurencijos teisės pažeidimus

Už vienos įmonės pažeidimą solidariai gali būti atsakingos ir kitos tos pačios grupės įmonės. Solidari atsakomybė gali būti taikoma vien dėl to, jog įmonės priklauso tai pačiai įmonių grupei. Nebūtina įrodyti, jog kitos įmonės žinojo apie pažeidimą ar skatino atlikti konkrečius veiksmus.

Solidari atsakomybė už pažeidimą šiuo atveju reiškia ir pareigą sumokėti Konkurencijos tarybos paskirtą baudą. Tokia pareiga būtų perkeliama ir pažeidėjo teisių bei veiklos perėmėjams. Pakeitimais siekiama užtikrinti, kad įmonės negalėtų išvengti atsakomybės perkeldamos savo veiklą į kitas įmones ar atlikdamos pakeitimus įmonių grupės struktūroje.

Maksimali bauda už pažeidimą Lietuvoje – 10 % pasaulinių bendrųjų metinių pajamų

Iki šiol Konkurencijos taryba taikydavo baudas, neviršijančias 10 % Lietuvoje gautų pajamų ribos, dabar baudos už Lietuvoje padarytą pažeidimą galės būti vertinamos pagal visos įmonių grupės pajamas visose pasaulio valstybėse.

Baudos asociacijoms ir konsorciumams

Baudos asociacijoms ir konsorciumams galės būti apskaičiuojamos remiantis ne junginių, o narių ar dalyvių apyvartomis. Junginiams neturint lėšų sumokėti paskirtos baudos už konkurencijos teisės pažeidimus, baudas turės padengti asociacijų nariai bei konsorciumų dalyviai.

Baudų mokėjimo terminai

Primename, kad baudos turi būti sumokamos į valstybės biudžetą per 3 mėn. nuo Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo, nebent nutarimas skundžiamas teismui ir ūkio subjektas pateikia Konkurencijos tarybai finansinę garantiją ar laidavimo draudimą, kurie padengtų paskirtos baudos sumą.

Be šių naujovių, konkurencijos teisės pažeidimai gali sukelti ir kitas neigiamas pasekmes

  • Konkurencijos taryba gali įpareigoti parduoti įmonę, turtą, akcijas, reorganizuoti įmonę;
  • galima asmeninė vadovų atsakomybė (14 500 eurų bauda ir draudimas 3–5 m. eiti vadovaujančias pareigas);
  • galimas įmonių diskvalifikavimas iš viešųjų pirkimų iki 3 m.;
  • ieškinių dėl žalos atlyginimo rizika.

Prevencinės atitikties užtikrinimo priemonės

Neretai konkurencijos teisės pažeidimai yra daromi todėl, jog verslui trūksta žinių. Tad siekiant laiku ir tinkamai suvaldyti pažeidimo rizikas bei išvengti sankcijų už konkurencijos taisyklių pažeidimus, rekomenduojame taikyti įvairias atitikties užtikrinimo priemones:

  • įmonės sutarčių, dokumentų bei darbuotojų komunikacijos auditai;
  • atitikties konkurencijos teisės reikalavimams programa;
  • individualizuoti mokymai darbuotojams, atsižvelgiant į jų darbo funkcijas.