2020 m. lapkričio 1 d. įsigalios Konkurencijos įstatymo pakeitimai, kurie dar labiau didina konkurencijos teisės pažeidimų prevencijos poreikį verslui.
Griežtėjanti atsakomybė bei reikšmingai išaugusios baudos gali nulemti verslų pabaigą. Aptariame įstatymo pakeitimus, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį verslui.

Solidari įmonių grupės atsakomybė už konkurencijos teisės pažeidimus

Už vienos įmonės pažeidimą solidariai galės būti atsakingos ir kitos tos pačios grupės įmonės. Solidari atsakomybė gali būti taikoma vien dėl to, jog įmonės priklauso tai pačiai įmonių grupei. Nebūtina įrodyti, jog kitos įmonės žinojo apie pažeidimą, jį skatino ar pan.

Taip pat įstatymo pasikeitimais, susijusiais su solidarios atsakomybės taikymu, siekiama užtikrinti, kad įmonės negalėtų išvengti atsakomybės perkeldamos savo veiklą į kitas įmones ar atlikdamos pakeitimus įmonių grupės struktūroje.

Maksimali bauda už pažeidimą Lietuvoje – 10 % pasaulinių bendrųjų metinių pajamų

Iki šiol Konkurencijos taryba taikydavo baudas, neviršijančias 10 % Lietuvoje gautų pajamų ribos.

Baudos asociacijoms ir konsorciumams

Asociacijos ir konsorciumai, neturėdami lėšų sumokėti paskirtos baudos už konkurencijos teisės pažeidimus, privalės pareikalauti savo narių sumokėti įnašą baudos dydžiui padengti per Konkurencijos tarybos nustatytus terminus.

Baudų mokėjimo terminai

Primename, kad baudos turi būti sumokamos į valstybės biudžetą per 3 mėn. nuo Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo, nebent nutarimas skundžiamas teismui ir ūkio subjektas pateikia Konkurencijos tarybai finansinę garantiją ar laidavimo draudimą, kurie padengtų paskirtos baudos sumą.

Be šių naujovių, konkurencijos teisės pažeidimai gali sukelti ir kitas neigiamas pasekmes

  • Konkurencijos taryba gali įpareigoti parduoti įmonę, turtą, akcijas, reorganizuoti įmonę
  • Galima asmeninė vadovų atsakomybė (14 500 eurų bauda ir draudimas 3–5 m. eiti vadovaujančias pareigas)
  • Galimas įmonių diskvalifikavimas iš viešųjų pirkimų iki 3 m.
  • Ieškinių dėl žalos atlyginimo rizika

Prevencinės atitikties užtikrinimo priemonės

Neretai konkurencijos teisės pažeidimai yra daromi todėl, jog verslui trūksta žinių. Tad siekiant laiku ir tinkamai suvaldyti pažeidimo rizikas bei išvengti sankcijų už konkurencijos taisyklių pažeidimus, rekomenduojame taikyti įvairias atitikties užtikrinimo priemones:

  • įmonės sutarčių, dokumentų bei darbuotojų komunikacijos auditai;
  • atitikties konkurencijos teisės reikalavimams programa;
  • individualizuoti mokymai darbuotojams, atsižvelgiant į jų darbo funkcijas.