Informacija atnaujinta balandžio 21 d.

Subsidijos darbo užmokesčiui, mokamos paskelbus prastovas

Subsidijos darbdaviams bus mokamos tuo atveju, jeigu prastovos yra paskelbtos todėl, kad dėl susidariusios ekstremalios situacijos ar karantino darbdavys neturi galimybės darbuotojams suteikti sutarto darbo, ir dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

Prastovos apmokėjimas. Prastovos dėl ekstremalios situacijos ar karantino metu darbuotojui turi būti mokamas ne mažesnis nei Vyriausybės nustatytas minimalus darbo užmokestis (dirbant pilnu etatu – 607 eurai bruto) (MMA). Visą sumą darbuotojui moka darbdavys. Tai reiškia, kad paskelbus prastovą dėl ekstremalios situacijos ar karantino, darbdaviai nebeturės mokėti 40 % darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio, kuris mokamas įprastos prastovos atveju.

Subsidijos darbdaviui. Tenkinant tam tikras sąlygas, darbdavys prastovos atveju, kai priežastis yra ekstremali situacija ir karantinas, gali gauti subsidijas darbo užmokesčiui kompensuoti. Subsidijos dydį darbdavys gali pasirinkti pats:

  • 90 % nuo darbuotojui prastovos metu priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 1 MMA (607 EUR bruto už visą prastovos mėnesį); arba
  • 70 % nuo darbuotojui prastovos metu priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 1,5 MMA (910,50 EUR bruto už visą prastovos mėnesį).

Subsidijų mokėjimo terminas. Subsidijos bus mokamos tol, kol tęsis Vyriausybės paskelbta ekstremali situacija ir karantinas.

Papildomos sąlygos. Subsidija mokama tik tuo atveju, jeigu darbdavys išlaiko ne mažiau kaip 50 % darbo vietų, kurioms mokama subsidija ne trumpiau negu 3 mėnesius po subsidijos mokėjimo pabaigos.

Ligos išmokų mokėjimas vaikus ir artimuosius prižiūrintiems bei kitiems darbuotojams

Iki šiol darbuotojai, kurie dėl darželio ar mokyklos uždarymo esant ekstremaliai situacijai ar karantinui turėjo prižiūrėti mažus vaikus, galėdavo gauti valstybinio socialinio draudimo lėšomis apmokamą ligos išmoką, tačiau jos mokėjimas buvo apribotas 14 kalendorinių dienų. Po naujausių pakeitimų tokiems darbuotojams, jei jie negali dirbti nuotoliniu būdu ir jiems nėra paskelbta prastova, ligos išmoka galės būti mokama iki karantino pabaigos. Be to, ligos išmoką galės gauti ne tik vaiko tėvai, įtėviai ar globėjai, bet ir seneliai.

Ligos išmoką karantino ar ekstremalios situacijos atveju turės teisę gauti ir tie darbuotojai, kurie dėl priežiūros įstaigų uždarymo turi rūpintis negalią turinčiais artimaisiais.

Ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu ligos išmoką taip pat galės gauti tie darbuotojai, kurie serga sunkiomis lėtinėmis ligomis, savo darbe turi riziką užsikrėsti užkrečiama liga ir negali dirbti nuotoliniu būdu ir jiems nėra taikoma prastova.