Neseniai Seime buvo patvirtinti reikšmingi Darbo kodekso ir Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimai. Šie pakeitimai įsigalios, kai juos patvirtins LR Prezidentas. Naujienlaiškyje pristatome svarbiausius pokyčius ir apžvelgiame, kokios įtakos jie turės įmonėms ir darbuotojams.

Darbo skelbimuose reikės nurodyti darbo užmokestį

LR Prezidentui pasirašius naujuosius Darbo kodekso pakeitimus visi darbdaviai darbo skelbimuose privalės nurodyti siūlomo darbo užmokesčio dydį arba jo intervalą. Priklausomai nuo bendrovėje taikomos apmokėjimo tvarkos, turės būti nurodomas siūlomas bazinis (t.y. be priedų ir premijų) mėnesinis arba valandinis darbo užmokesčio dydis ar jo intervalas. Šis reikalavimas turėtų būti taikomas visoms pareigybėms ir įvairiems darbo skelbimo būdams – skelbimų portaluose, įmonės intranete, interneto svetainėse, „LinkedIn“ ir kitur.

MIGRACIJA

Ekonomiškai stiprių valstybių piliečiams bus paprasta gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Australijos, Japonijos, JAV, Kanados, Naujosios Zelandijos ir Pietų Korėjos piliečiams, kurie ketina dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla Lietuvoje, bus taikomos išskirtinai lengvos sąlygos gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Po „Brexit“ tokios pat sąlygos bus taikomos ir Jungtinės Karalystės piliečiams.

Šių šalių piliečiams nereikės atitikti papildomų sąlygų dėl išsilavinimo, atlyginimo dydžio, darbo patirties, o pradedant verslą – dėl nuosavo kapitalo dydžio, veiklos trukmės ir darbuotojų atlyginimo, kurios yra taikomos kitų ES nepriklausančių šalių piliečiams.

Leidimas laikinai gyventi šiems asmenims bus išduodamas trejiems metams. Minėtų šalių piliečiai taip pat galės iš karto prašyti išduoti leidimus laikinai gyventi ir savo šeimos nariams.

Kvotos įdarbinant tam tikrų specialybių darbuotojus

Iki šiol įdarbindamos trečiųjų šalių piliečius pagal trūkstamų profesijų sąrašą (pavyzdžiui, statybininkus, krovinių pervežimo vairuotojus, elektrikus), įmonės naudojosi palengvinta įdarbinimo procedūra. Tokiems darbuotojams nereikėjo leidimo dirbti ar Užimtumo tarnybos sprendimo dėl atitikties darbo rinkos poreikiams. Tačiau nuo 2020 m. liepos 1 d. įvedamos kvotos tokių užsieniečių įdarbinimui.

Pasiekus nustatytą kvotą, užsieniečius bus galima įdarbinti, tačiau nebebus taikoma palengvinta įdarbinimo procedūra. Tai reiškia, kad darbdaviams teks skelbti apie laisvą darbo vietą ir atitinkamai gauti leidimą dirbti arba Užimtumo tarnybos sprendimą. Šis pakeitimas ypatingai palies statybų ir transporto sektorius.

Atkreipiame dėmesį, kad kvotos nebus taikomos aukštos kvalifikacijos specialistams, pavyzdžiui, programuotojams ar kitiems IT profesionalams.

Įmonės įtraukimas į patvirtintų įmonių sąrašus atneš daugiau naudos

Iki šiol įmonės įtraukimas į patvirtintų įmonių sąrašą buvo naudingas tik prašant išduoti nacionalines vizas darbo pagrindu, o kitais atvejais daug praktinės naudos iš to nebuvo. Tačiau nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. tam tikros lengvatos bus pradėtos taikyti ir gaunant leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Pavyzdžiui, siekiant gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu, užteks atitikti arba kvalifikacijos, arba darbo patirties reikalavimą, o ne abu. Dėl to kur kas daugiau darbuotojus iš užsienio samdančių įmonių bus naudinga kreiptis dėl įtraukimo į patvirtintų „patikimų“ įmonių sąrašą.

Paprasčiau įdarbinti studijas Lietuvoje pabaigusius užsieniečius

Įdarbinant studijas Lietuvoje pabaigusį užsienietį, nepriklausomai nuo įgytos kvalifikacijos, nereikės papildomai gauti leidimo dirbti Lietuvoje ar atitinkamo Užimtumo tarnybos sprendimo. Ši nuostata taikoma, jeigu užsienietis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje kreipsis ne vėliau kai per 2 metus nuo studijų baigimo. Ankščiau tokia išimtis buvo taikoma tik tuo atveju, jeigu studentas planuodavo dirbti pagal įgytą kvalifikaciją.

Atsiras galimybė gauti e. rezidento statusą

Nuo 2021 m. sausio 1 d. užsieniečiai galės gauti Lietuvos e. rezidento statusą ir elektroninį parašą. Tai leis užsieniečiams nuotoliniu būdu naudotis Lietuvoje teikiamomis administracinėmis, viešosiomis ir komercinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, įsteigti įmones, deklaruoti mokesčius ar atsidaryti banko sąskaitas. Ši galimybė ne tik išspręs nemažai užsieniečiams iki šiol kildavusių problemų, bet ir padidins Lietuvos konkurencingumą bei patrauklumą.

Prašymai gauti e. rezidento statusą bus teikiami Migracijos departamentui tiesiogiai arba per išorės paslaugų teikėjus. Konkrečios tvarkos bus parengtos iki įsigaliojimo dienos.