Vilniaus miesto savivaldybė planuoja atlikti naujo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto 2021 m. birželio 2 d., koregavimą, taisant technines klaidas.

Kas laikoma technine klaida?

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, teritorijų planavimo dokumento techninė klaida yra spausdinimo, skaičiavimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kita klaida, kurią ištaisius nekinta patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendinio esmė ir jo atitiktis teritorijos planavimo sąlygoms, pateiktoms rengiant šį teritorijų planavimo dokumentą.

Pasiūlymų teikimo tvarka

Bendrojo plano koregavimą planuojama atlikti supaprastinta tvarka, jį tvirtinant tik savivaldybės tarybos sprendimu pateikus techninių klaidų taisymo aiškinamąjį raštą ir savivaldybės bendrojo plano (jo dalies) grafinę dalį, jeigu techninė klaida padaryta grafinėje dalyje.

Pasiūlymus (pranešimus) savivaldybei dėl bendrojo plano sprendinių techninių klaidų ištaisymo reikia pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 30 d.